Steemmonsters - pierwsze wrażenia z gry

10개월 전


W tym filmie dzielę się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami i przemyśleniami na temat gry. Na końcu wspominam też o nowej grupie, którą utworzyłem z @the.foodini, o naszym poście powitalnym i możliwości wygrania sporych ilości kart. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod tym linkiem:

https://steemit.com/steemmonsters/@the.tribe/ze6fl5ih

Jeśli zainteresowała Cię gra i zamierzasz kupić zestaw startowy lub boostery, będę wdzięczny jeśli użyjesz mojego linku referencyjnego:

https://steemmonsters.com/?ref=imperfect-one


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @imperfect-one! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!