Mga Pamalandong Human sa 2018 USTNWW

3년 전


Writers John Jack Wigley (left) and Ralph Galan (right) during the USTNWW Closing Program

Dear Mr. Nambatac,

Congratulations! You have been selected by the UST Center for Creative Writing and Literary Studies as one of the Writing Fellows of the UST National Writers’ Workshop 2018, to be held at Ridgewood Residence, Baguio City (near The Mansion) from March 18 to 25. Please reply to this email to confirm your attendance.

Enero 29, sama lang ka ordinaryo sa ubang adlaw, wala ko magdahom nga makadawat kog sama niini nga email nga motapos sa akong pagpaabot. Nadawat ko isip playwriting fellow sa University of Santo Tomas (UST) National Writers Workshop. Baguo City. Paspas na dayon nagdagan ang klase-klase sa mga pasalubong nga akong dad-on pauli. Wala pa gani nakalarga, pagpauli na ang gihunahuna. Dali sad nako ning gipamalita sa akong suod nga mga higala nga gihangop sad kog pagtimbaya.

Ikalima ko na ning writing workshop nga akong natambongan,ikatulo isip playwriting fellow. Pero ang kalipay ug ka-excite nga akong nabati sama lang sa unang higayon nga gibu-ak sa ako ang balita nga nadawat ko sa Iligan National Writers Workshop niadtong tuig 2015. Way hinungdan nga dili ka malipay luyo sa imong hunahuna nga ubay-ubay sad ang mga nangapply ug sama nako buot mahatagag kumpirmasyon ang ambisyon nga mahimong magsusulat. Gawas sa libreng higayon nga makalaag sa laing dapit (ug ingon natong makabakasyon), ikalipay gyod nato ang higayon nga makahimamat sa mga magsusulat sama nimo aduna say damgo nga makalanding og igong luna sa kalapad sa kalibotan sa pagpanulat; nga samang mga kauban sa umaabot ang imong madaganan o masangpit sa panahong mangita kag kauban luyo sa ginatawag sa magsusulat nga si Bernard Cornwell mahitungod sa pagpanulat isip usa ka “solitary profession”.

Ug samtang hinay-hinay nakong gihangop ang maayong balita, hinay-hinay sad mituhop sa akong hunahuna ang dakong hagit ug realisasyon nga kinahanglan nakong atubangon: sa tulo ka tuig nga sigeg apil-apil sa lain-laing nga mga writing workshop, asa naman kong eskinaha sa mapa sa pagpanulat? Kalit ko gibira pagbalik sa akong gilingkoran adtong Enero 29 atubangan sa kasilaw sa screen sa akong laptop diin ang maong email nagtutok kanako, diin ang matag letra naghukom kanako isip nangambisyong mahimong magsusulat.

UNANG ADLAW SA WORKSHOP

Mikuyanap sa lobby ang kahumot sa bag-ong haon nga pamahaw sa gi-istaran nga Ridgewood Hotel. Kay na-late mag mata swerte pang naabtan nako ang mga kaubang fellows ug mga panelist sa ilang isig puswesto sa mga lamesa nga nahimutang sa maong lobby. Dali kong gikamayan sa usa sa mga kauban ug didto nakighinabi samtang gakaon sa pamahaw nga giprepara para anang adlawa.

Nag-isig kataw-anay, nakig-tingsiay. Way pressure. Hapit gani ko malipat. Usahay makatuo ko nga mora rakog nagbakasyon. Ni mismo sa lamesa diin ko naapil, morag halos nalimtan na nga adunay umaabot nga sesyon sa sunod nga traynta minutos.

Pero kon unsa ka inviting nag mga fellows ug ang mga panelist sama sad ka generous sa mga komento ug mga punto nga gusto nilang ipaabot sa magdadagang ug ilang gusto makita nga nindot sa sinulat. Tunga-tunga sa mga pagpadayag sa iang mga tambag ug mga pahimangno, akong nakita ang usa ka komunidad diin ang paghatag og bili sa potensyal ug dili ang mga sipyat sa obra ang gipatigbabaw. Nakita nako ang extra-mile nga pagpagpangga sa mga beteranong magdadagang mahitungod sa ilang arte ug sa katitikan sa kinatibuk-an. Layo kini sa imahen nga akong kasagrang madungog mahitungod sa mga workshop daw kuno nahimo kining collosieum sa mga panelista sa ilang mga pag-gymnas-gymnast sa lain-laing mga teoryag kahanas sa kritisismo. Miangkon ang uban nga kini ang usa sa mga hinungdan nagnong miundang silag salmot sa mga workshop kay basig unya makaligo sila sa ihi sa mga panelist nga nag-iyahayayg pasirit sa ilang kahanas ug kasinatian. Tu-a sa kilid, ang luoy nga fellow ganga-nga ug ang iyang obra nga giayo-ayog bulikat sa atubangan miuli sa ilang probinsya ug nananom nalang og kamote. Mapuslan pa.

Dili ingon niini ang UST. Dili ingon niini ang ubang mga workshop nga akong naapilan. Isip nga mawad-an og kadasig sa pagapdayon sa paghatag og atensyon sa mga kagaw ug katol-katol sa alampat diha sa atong tagsa-tagsa ka alimpatakan, mas nadasig pako sa pagsungag sa umaabot nga mga hagit kanato isip sumusubol nga magsusulat.
SA ikatulong adlaw sa workshop, nakita na nako kon unsay kalainan niini sa ubang workshop.


Workshop Certificate, Book souvenir, and workshop manuscript.

LONG TERM WRITING PROJECTS

Tungod niini, ubay-ubay na sad nga mga plano ang akong nahunahunan para pagasulaton sa umaabot nga mga tuig. Adunay compilation sa mga Creative Nonfiction, lima ka one-act plays, ug usa ka libro mahitungod sa akong persepsyon ug opinon mahitungod sa Iligan, sa lugar, sa mga lumulupyo, ug sa kinatibuk-an niini. Unta mamunga kinig maayo ug sa sunod post nako diri sa steemit, ako nang ipresenta kaninyo ang akong kinaunhang libro.

Think positive. Kay ang atong dakong kontra, nga maoy babag sa pagkab-ot sa atong mga ambisyon, mao ang atong kaugalingon. Hangtod sa sunod.

Again, congratulations! Hoping to hear from you soon.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT