Bitcoin Yasallığı Ve Farkları habercitr#3269 [Cointurk 34. Projesi]

2년 전


Bitcoin Yasallığı Ve Farkları

Bitcoin Yasal mı?


Bitcoin ile ilgili makalemize başlamadan önce Türkiye de bitcoin yasal mı? Değil mi? ona değinmek istiyorum. Bu konuda Başbakan Yardımcısının yaptığı resmi açıklama şu şekildedir;

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin yazılı soru önergesini şu açıklamalarla cevaplamıştı: Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin ve benzeri kripto paralar ile ülkemizde doğrudan ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

 
Bu açıklama üzerine Türkiye de herhangi bir kurul veya kuruluş tarafından denetlenmediği anlıyoruz. Yasal olarak bir yükümlüğü bulunmamaktadır. Bitcoin şu an için “Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu'ndaki; emtia, yabancı para veya sermaye piyasası aracı gibi vergiye konu olan unsurlardan herhangi birisine dahil değil.”Bitcoin nedir?


Öncelikle bitcoini anlayabilmemiz için ayrıştırmamız gerekmektedir. Bir yandan kod parçalarının sahipliğini temsil eden bitcoin-token var. Öte yandan, bu bitcoin-token’lerin dengelerini tutan bir ağ mevcuttur bu ağ ise bitcoin protokolleridir.

Her ikisinide bitkoin olarak adlandırabiliriz.bitcoin sistemi merkezi olmayan kullanıcılar arasında ödeme yapılmasını sağlar. Bitcoin TL, Dolar gibi kağıt veya metalik olarak basılan bir şey değildir. matematiksel kodlar ve yazılım kullanılarak bilgisayarlar tarafından üretilmektedir.Açık kaynak kodlu bir yazıldır.

Bitcoin ; kripto para olarak piyasaya çıkmış olan en eski kripto para birimidir.Bitcoin Yaratıcısı Kimdir


Tam olarak kim olduğu henüz bilinmemektedir. Satoshi Nakamoto takma adını taşıyan bir yazılımcı geliştirmen. Matematiği temel alan bir elektronik sistem önermiştir 2008 yılında.Bitcoini üretmesindeki amaç,merkezi otoriteden bağımsız, güvenli,ve doğrulanabilir bir değişim aracı yaratmaktı.

Diğer Para Birimlerinden Farkı Nedir?


İki kişi arasında bir ödem yapılması isteniyorsa elktronik ortamda bunu bitcoin ile yapmak mümkün.Dolar Euro veya TL gibi..

Bitcoini diğer kripto paralardan ayıran önemli etkenleri şöyle sıralayabiliriz.

 

  1. Merkezileştirilememesi

Merkezi olmayışı bitcoin en önemli özelliğidir.hiç bir kurumun denetiminde değildir. Açık kaynak kodla çalışan bir ağ ile işletilir. bu durum kontrol mekanizması denetiminde olan birey veya grupların ilgisini çekmektedir.

 

  1. Sınırlı Sayıda Üretim

Normal para birimleri sınırsız bir arza sahiptirler,merkez bankaları istediği miktarda üretebilir.

Bir diğer tarafta ise üretimi bir hayli zorllaşan bitcoin tedarik edilmektedir.her saat başı çok az miktarda bitcoin üretilebilmekte ve maksimum 21 milyon bitcoin üretilebilecektir. Bu da bitcoine olan talebi arttırmaktadır. Talep çok-arz aynı kalırsa bitcoinin değeri artacaktır.

  1. Sahiplilik

Genellikle bilgisayar üzerinden yaptığımız ödemelerin bizler tarafından yapıldığı banklar veya aracı kurumlar tarafından bilinmektedir. Ama bitcoin de durum merkezi olmadığı için sisteme herhangi bir bilgi girmeniz gerekmiyor sadece sahiplik yetkileriniz var ise işlemleri çok rahat yapabilmektesiniz.
  1. Değiştirilemez

Bankalar veya aracı kurumlar ile yaptığımız elektronik işlemler iptal iade vs. yapılabilmekte fakat bitcoin de yaptığımız işlemler geri çevrilmez. Merkezi olmadığı için karşımızda yatırdığımız parayı geri iade et diyebileceğimiz bir kimse yok. O yüzden işlemler yapılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bu durum çok rahatsız edebilir bizi ama bu bize bitcoin ağındaki işlemin kimse tarafından kurcalanamayacağı anlamına gelir.
  1. Bölünebilirlilik

Satoshi bitcoinin en küçük birimidir.

1 Satoshi 0.00000001 BTC değerindedir.

Yani

1 Satoshi = 0.00000001 BTC

bir başa deyişle de

1 BTC (Bitcoin) = 100.000.000 Satoshi

Bu da demektir ki geneksel para birimlerinin yapamayacağı en küçük işlemlere imkan sağlamaktadır.


Bu makalenin Tüm kullanım hakları @kusadasi ve cointurk'e aittir.

 

RESİM KAYNAK

1

2

3

 

 


Posted from my blog with SteemPress : http://habercitr.tk/index.php/2018/07/09/bitcoin-yasalligi-ve-farklari-habercitr3269-cointurk-34-projesi/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by habercitr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.