Gizemili Olaylar #1(Kodex Gigas)

2년 전

Gizemli Olaylar #1"Codex Gigas" olarak bilinen şeytanın incili bazı tarihçiler tarafından oldukça gizemli ve ilginc bulunan kitap formundaki bir nesnedir. Bu nesne hakkında çok ürkütücü teoriler bulunmaktadır.Bir efsaneye göre 13.yy da şeytanın emriyle çek cumhuriyeti deki bir manastırda bir rahip tarafından kaleme alinmistir.92 cm uzunlugu, 50 cm genisligi, 22 cm kalınlığında olan Kitabin 74 kilo ağırlığı vardır. 320 sayfadan oluşan şeytanın incili 160'tan fazla hayvan derisinden oluşmaktaktadir.11 sayfası koparılmış tır ve kayıp sayfalar şeytani dünyaya çağırmak için kullanılacak ritüeller ve ayinler için olduğu dedikoduları vardır.Kayip sayfalarda ve kitabın bazı sayfalarında şeytanın imzası bulunmaktadır.


Orta çağdan günümüze kadar korunarak kalan en büyük el yazması bir kitaptır.

Araştırmacılar böyle bir kitabın yazilabilmesi için en az otuz yıllık bir çalışma gerektiğini belirtiyor. İlginç olan kısım ise rahibin bu kitabı sadece bir gecede kaleme almasidir ve şeytanın kitabını kendi portresini kullanarak isaretlemesidir.


Bu bilginin doğruluğunu araştırmacılar; kitaptaki el yazısının kitabın sonuna kadar neredeyse hiç oynamadığını ve değişmediğini ortaya çıkardı. Kelimeler ve harfler arasinda bırakılan boşluklar bile aynı orandadır.


Buda şeytanın incili in tek bir kişi tarafından kısa bir sürede yazildiginin kanıtıdır.Yani 30 yılda yazılmamıştır.İcerigi eski incilin içeriğinden farklı şekilde değiştirilmiş olan şeytanın inciline dair efsaneler kulaktan kulağa dolaşmaya devam etse de,araştırmacılar kitabın gizemini halen çozememislerdir.
Posted from my blog with SteemPress : http://habercitr.tk/index.php/2018/07/24/gizemili-olaylar-1kodex-gigas/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by habercitr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Çok ilginç gerçekten paylaşım için teşekkürler dostum