WIJ hoeven het niet te slikken, U zult moeten slikken!

2년 전

multinationals-misbehave.jpgBron

Oh jongens, ik wordt zo moe van die dividendbelastingfraude die openlijk wordt gepleegd! Toegegeven, communicatief speelt de VVD het spelletje extreem tactisch. Vooral qua timing.

Maar bekijk je de boel wat pragmatischer en minder bedrijfsgericht dan begin je je serieus af te vragen voor wie die partij nou eigenlijk opkomt: de Hollandse kleine zelfstandige, of de 'money grabbing multinatioals who don't give a fuck about a country and its people as long as they're the cheapest'.

Als grote bedrijven alleen maar in Nederland willen blijven als ze kadootjes (2 mld per jaar!!! Ze zeggen in de media 2 mld, maar het is 2 mld PER JAAR!!!!) van het volk krijgen, raad ik ze aan dan maar beter vertrekken.

Illustratie_Dividendbelasting_web.jpgBron

Wij, het volk, gebruiken onze productiviteit (zesde op de wereldranglijst), onze talenkennis, flexibiliteit, eigen initiatief, enthousiasme en toekomstgerichte instelling dan wel voor de bedrijven die daar graag gebruik van willen maken.

Shell, Unilever, en wie weet ASML en anderen: vaarwel! Veel succes in een ander land en, o ja, mocht je terug willen naar ons mooie, hardwerkende, loyale Nederland: bedenk dan dat dat geld gaat kosten: sociale voorzieningen, soort van goede gezondheidszorg, arbo-wetgeving, onderwijs en wat al niet meer dat ons zo succesvol maakt, vertegenwoordigen een waarde die niet in geld is uit te drukken. Maar u maakt er wel al jarenlang gebruik van. Helemaal gratis!

Dus ik opper uit de losse pols: bedrijf, mocht u vertrekken en dan onverhoopt op termijn terug willen in onze weldadige schoot dan zult u daarvoor een vertrek-retourboete moeten gaan betalen. Ik stel die even geheel vrijblijvend op het zeer lage bedrag van 2 mld per jaar voor de duur van uw verblijf in ons Nederland.

En, nee, dat is niet inclusief de door u te betalen dividendbelasting. Die heeft met dit alles niets van doen. Wij straffen u voor uw onredelijke korte-termijn bedrijfsopportuniteit, los van de verplichte belastingen.

Aan u de keus: gaat u dreigen met vertrek of blijft u stil en heerlijk zitten op uw troon zodat u niet op lange termijn geschoren gaat worden?

rutte-shell.jpg Bron

[Inderdaad, ik spuug hier niet in het gezicht van die halfzachte, ja-knikkende Rutte, maar op de bedrijven die het gelukt is hem volledig in te pakken, met strik en al. Wel mag u bovenstaande beschouwen als de tekst die Rutte publiekelijk in de Tweede Kamer had moeten uitspreken (in plaats van na het zomerreces ineens hypocriet de aangepaste ideeën van zijn communicatieafdeling over te nemen in de hoop dat wij die onzin dan wél slikken).]

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

't is inderdaad godgeklaagd: ondertussen is er geen geld voor zorg voor ouderen, moet er ingeleverd worden door gehandicapten, studenten betalen de hoofdprijs voor een studie en huisvesting voor Nederlandse studenten is onbetaalbaar of helemaal niet aanwezig.

Ik vind dat je je toch wat te beschaafd uitlaat over Rutte en Co, ik noem het gewoon een stelletje volkverlakkende klootzakken!

·

Ik ben inderdaad nogal mild in mijn woorden, maar zeker niet in mijn oordeel.
Ik heb inmiddels wel geleerd dat schreeuwen en schelden dan wel oplucht, maar niet binnenkomt bij - want niet serieus genomen door - de ontvangende partij. Ik heb liever dat het een beetje gaat knagen en zeuren bij Rutte en zijn roedel dan dat ze me wegzetten als 'de oppositie'. Maar het blijft een boevenbende natuurlijk ;-)

·
·

Ja, op zich mee eens, maar bij stoom-afblazen zou het wat mij betreft wel een tikkeltje "pittiger" kunnen.. haha!

Nou ik heb de honeurs al waargenomen door het dan maar even bij naam te noemen: kl***zakken...

Alles goed verder?
Ik ben hier op steemit eigenlijk vooral nog bezig mijn eigen patronen en strips en muziek te posten, dat bevalt me wel; niet te veel verschillende dingen tegelijk..

grt,

Het blijft huilen met de pet op dit dossier...
Wellicht moeten we als "consumenten" vast een boycot organiseren. Gewoon niet meer tanken bij Shell en geen producten van Unilever meer kopen. Samen geven we vast meer dan 2 miljard uit aan hun producten, dus dat zouden ze (een beetje) moeten gaan voelen. Nu nog een pakkende hashtag bedenken...

·

Ik zou bijna met je meedoen, ware het niet dat het de meesten echt geen ene zier interesseert. Bijv. wij hebben in de afgelopen twee jaar niet 1 plastic tasje minder meegegeven aan klanten dan daarvoor. Wel hebben we via onze klanten voor elk tasje de inkoopkosten terug ontvangen. Geen gram minder plastic verbruikt, wel de kosten verplaatst. Resultaat: 0.. Oh, wat zijn we goed bezig!

Zelfde geldt voor een Unilever: mensen willen Axe, Calvé, Neutral, Ben&Jerry's, Helmand's, Knorr, Lipton, Conimex, Zendium, Prodent... ik bedoel maar: als ze al weten wat Unilever allemaal wel niet is, willen ze er best over klagen, zolang ze de producten maar kunnen blijven kopen. Liefst zo goedkoop mogelijk.

Ik hou het op 'huilen met de pet op' ;-)

·
·

Haha, "huilen met de pet op" it is ;)

Desondanks ga ik mijn best doen om een meer "Unilight" dieet samen te stellen (tanken doe ik al amper aangezien ik geen auto heb).

·
·
·

En ik doe met je mee, hoor. Al jaren! :-)

·
·
·
·

Goed bezig! 👍

ik begrijp dat zomerrecess aka komkommertijd weer voorbij is in NL>?

·

Yup, dat wil zeggen: officieel beginnen ze pas weer op 3 september, maar het rariteitenkabinet is maar alvast weer van start gegaan...

een paar weekjes maar want voor je het weet is het 19 oktober en dan begint het tiendaagse Herfstreces.

7 weken later begint dan voor de Kamerleden het 3 (!) weken durende Kerstreces. Dit duurt tot 14 januari, wat precies op tijd is om 5 weken later recht te maken op een anderhalve week durende Krokusvakantie.

En dan is het pas maart en hebben de Leden der Staten Generaal dus van 3 september tot en met 4 maart er alweer zo'n VIJFENEENHALVE WEEK reces op zitten. Je kunt het reces noemen, maar het blijft VAKANTIE .
Ik tel het nog even voor je op: nog 10 dagen zomerreces + 10 dagen Herfstreces + 15 dagen Kerstreces + 10 dagen Krokusreces = 45 DAGEN VAKANTIE! [dat ze in die vakantie werken omdat ze het zo druk hebben, doet niet ter zake, daar hebben ze voor getekend].

In de overgebleven maanden tot het zomerreces van 2019 is er dan nog het mei-reces (2 volle weken = 10 werkdagen) en dan begint op 5 juli weer het volgende zomerreces (8!!! weken)

Dus we praten over 55 vrije dagen in een jaar... hoeveel heb jij er?

2mld per jaar
2mld per jaar
2mld per jaar

omdat je dit soort dingen altijd 3x moet herhalen voordat het bij mensen doordringt

I know you are saying something very critical about the corporate elites!! They have power and money and they think they can do anything!

AUB meer van dit soort posts!

Moet eens afgelopen zijn met die diefstal.

Up en Re!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by hatsekidee from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

@hatsekidee het is echt schandalig dat de werman in de straat terug in het loodje word genomen door regeringen en grootgrondbezitters, terwijl we ons krom betalen krijgen grote bedrijven een extra tax verlaging

Congratulations @hatsekidee! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hatsekidee! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


@hatsekidee, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @hatsekidee! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!