แนะนำที่ท่องเที่ยว เขาเจ็ดยอด

4개월 전

onw4c46zhONJ45gL089-o.jpg
สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยทุกคน วันนี้ผมจะพามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีชื่อว่า .
•เขาเจ็ดยอด อยู่บนเทือกเขาบรรทัด คาบเกี่ยวกับหลายจังหวัด อาทิเช่น พัทลุง ตรัง และสตูล ความสูงประมาณ 1200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นผืนป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ สัตว์ป่า และน้ำตกมากมายก้อนหินน้อยใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสและเฟิร์น ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มองไปทางไหนก็เขียวไปหมด มีทั้งความสดชื่น และร้อนรน เนื่องจากการเดินป่าไปพิชิตเขาลูกนี้ตอนเดินผ่านหุบเขาที่ไม่ค่อยมีช่องลม อาจจะเป็นเพราะมีต้นไม้ใหญ่อยู่มาก การเดินป่าค่อนข้างลำบาก แต่หากวิวสวยๆรออยู่ข้างหน้า คุณจะรออะไร?

•อย่าพลาดที่จะมาชมความงามของภูเขาจังหวัดตรังสักครั้ง แล้วร้องดังๆว่าถึงแล้วโว๊ยยยย!!

โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา โอ่โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา แม่น้ำ ภูเขา ทะเลกว้างไกล ไปเขาเจ็ดยอดกัน มันส์แน่นอน!!onw4bo8weZzoNtGTAv0-o.jpgonw4chnjvrN3mP199oT-o.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @arm27311! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 20 posts. Your next target is to reach 30 posts.
You distributed more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!