โอนเงินง่ายแค่มี bitberry แนะนำ

6개월 전

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอพ สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินออลไลน์ เป็นแอพมือถือสามารถใช้ ทั้ง android และ iOS เลยครับ ลองใช้แล้วก็ดีนะ มันง่ายมาก เลยอยากแนะนำนะ
•เพียงโอน หมายเลขโทรศัพท์ของคุณส่งเงินให้เพื่อนส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณอย่างง่ายดาย คุณสามารถส่งที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันตามหมายเลขโทรศัพท์ของคุณและส่งด้วยความมั่นใจ
เข้าสู่ระบบง่าย
รับรองความถูกต้องง่าย!

•แอพการโอนเงินควรจะยากไหม? จากล็อกอินสู่การโอนเงินเริ่มต้นและจบได้อย่างง่ายดาย
รักษาความปลอดภัย
สินทรัพย์ของคุณด้วยระดับความปลอดภัยสูงสุด

•การดำเนินงานของระบบรักษาความปลอดภัยการจัดการอย่างละเอียดและ
อัตราสูงของการสำรองกระเป๋าเงินเย็น

ปริมาณธุรกรรมระดับความปลอดภัยหมายเลข 1 ในประเทศ

โหลดเลย android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rootone.wallet
หน้าตาของแอพจะประมาณนี้Screenshot_2019-08-30-01-31-07-584_com.rootone.wallet.png
Screenshot_2019-08-30-01-30-50-404_com.rootone.wallet.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @arm27311! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!