#Okinawa2017 [ไปเที่ยวโอกินาว่ากัน] #4 Kouri Ocean Tower Part 1

4년 전

IMG_20170401_113544.jpg

Hello everyone!
Today, I will introduce another popular place, "Kouri Ocean Tower" in Kouri Island, which is also known as “Love Island”.
Kouri Island is located in the ocean north of Motobu Peninsula and is connected to Okinawa main island by Kouri Bridge.

สวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้จะมาแนะนำ "Kouri Ocean Tower" ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวบนเกาะ Kouri หรือที่รู้จักกันในชื่อเกาะรูปหัวใจ เกาะนี้ตั้งอยู่ในทะเลทางเหนือของ Motobu Peninsula และเชื่อกับเกาะหลักของโอกินาว่าด้วยสะพาน Kouri Bridge

IMG_20170401_112552_1.jpg

IMG_20170401_131202.jpg

As you can see from the photo, this is the way to go to a white observation tower where is located at a height of 82 meters above sea level. This place is known as a great location to overlook Kouri Bridge.

จากที่เห็นได้จากในภาพ นี่คือเส้นทางในการไปยังอาคารค่ะ อาคารเป็นอาคารสีขาว ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 82 เมตร จึงเป็นที่นิยมในการมาเพื่อชมวิวของ Kouri Bridge ที่เชื่อมระหว่าง เกาะรูปหัวใจ และเกาะหลักของโอกินาว่าไว้ด้วยกัน

IMG_20170401_113603.jpg

Here is a entrant ticket. There are different prices which classify by nationalities ( Japanese/ Foreign ), and age groups ( Pre-school child/ Students in elementary school/ Student in high school/ Student in university/ Adult ). I can't remember that time to entry is another criteria or not but in many tourist attractions in Okinawa have this criteria to classify their prices.

นี่คือตั๋วเข้าชมสถานที่ค่ะ ซึ่งราคาค่าเข้ามีแตกต่างหลายราคา แบ่งออกตามสัญชาติ ( ชาวญี่ปุ่น/ ชาวต่างชาติ ) และ อายุ ( แบ่งละเอียดมากค่ะ ตั้งแต่เด็กวัยก่อนเข้าเรียน เด็กนักเรียนชั้นประถม เด็กนักเรียนชั้นมัธยม นิสิตนักศึกษา ผู้ใหญ่ ) อาจจะมีช่วงเวลาการเข้าชมเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ด้วยค่ะ ไม่ค่อยแน่ใจสำหรับที่นี่ว่ามีไหม แต่สถานที่เที่ยวอื่นๆในโอกินาว่าส่วนมาก จะมีเกณฑ์นี้ด้วย (ช่วง peak time ราคาจะสูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ )

IMG_20170401_113639.jpg

IMG_20170401_113812.jpg

This is a service vehicle that take us to the first floor of the tower. It is an automatic cart without driver!

นี่เป็นรถที่จะพาเราขึ้นไปที่ชั้น 1 หน้าอาคารค่ะ เป็นรถไร้คนขับ

IMG_20170401_114156.jpg

IMG_20170401_114417.jpg

IMG_20170401_114521.jpg

Sadly, It's raining all day all night ( and all my trip... ). But, OK... I have a lot of awesome photos with rain drops!

ฝนตกตลอดทริปเลยค่ะ ทั้งวันทั้งคืน แต่ก็ถือว่าได้ภาพสวยๆ แปลกใหม่ดีค่ะ

Finally, we are on the first floor of the tower. there is the Kouri Island Museum, where the history of Kouri Island is displayed. But! I thought that I can't take a photo here. I'm not sure. If you go there and want to take a photo, I suggest that you should ask the staff for this.

ชั้นแรกของอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ Kouri Island ค่ะ ไม่แน่ใจว่าถ่ายภาพได้ไหม เลยไม่ได้ถ่ายมา ใครที่สนใจจะไปแล้วอยากถ่ายภาพ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าถ่ายภาพได้ไหม

IMG_20170401_120605.jpg

IMG_20170401_121357.jpg

Get09042017OkinawaI6files 903.JPG

On the second and third floors are indoor observation areas. You can see 270-degree sea view from here.

ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นส่วนชมวิวในร่ม มีที่นั่งพักและนั่งถ่ายรูป สามารถมองวิวได้ 270 องศา

Get09042017OkinawaI6files 898.JPG

There is an ocean deck on the rooftop, where you can view the beautiful full panoramic landscape.
You can see 360-degree sea view from here. But, be careful, here is the windiest spot in Okinawa.
You can see many native tourists ( Japanese tourists ) have good preparation with their hair and dress code when come to this place.

ชั้นดาดฟ้า สามารถมองวิวได้ 360 องศา แต่ลมแรงมากค่ะ เห็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มากับเตรียมตัวกันมาดีมากเลยค่ะ ถักผมเปียเก็บปอยผมกัน รวมถึงเลือกเสื้อที่มีเนื้อผ้าค่อนข้างหนัก ไม่ปลิวตามแรงลม สมแล้วที่เป็นเจ้าบ้าน

IMG_20170401_123436.jpg

That's all for today! Next time, I will tell more detail about this place such as Shell museum, Italian Restaurant, Souvenirs Shop, and Facility information. Please wait!

ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ครั้งหน้าจะมาพูดถึงที่นี่เพิ่มเติมในเรื่องพิพิธภัณฑ์, ร้านอาหารอิตาเลี่ยน, ร้านขายของที่ระลึก และข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ถ้าฝนไม่ตก วิวคงสวยมากๆๆ นะครับ

·

ค่ะ ช่วงที่ไปพายุเข้าพอดีเลยค่ะ

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ครับ บรรยากาศสวยงาม น่าไปเที่ยวมากเลยครับ

·

ขอบคุณค่ะ

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by first1st from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.