#Okinawa2017 [ไปเที่ยวโอกินาว่ากัน] #5 Kouri Ocean Tower Part 2

4년 전

Hi, everyone!
From my previous blog, I told you about "Kouri Ocean Tower" . Today, I will tell more detail about this place such as Shell museum, Italian Restaurant, Souvenirs Shop, and Facility information.

สวัสดีค่ะ จากโพสต์ก่อนหน้าที่ได้แนะนำ "Kouri Ocean Tower" ไว้ วันนี้จะมาพูดต่อถึงภายในสถานที่นี้เพิ่มเติมค่ะ

Shell museum

image.png
Photo credit : https://www.kouri-oceantower.com/en/

As I told you in my previous blog that I thought that all visitors are not allow to take photo here, I pick this photo from an official website to show you.
This place is called "Shell museum" and is located on the first floor of Kouri Ocean Tower.
This museum has collected seashells from all around the world. You can learn about seashells and shellfishes here. There is also a shop where you can buy something made from seashells as a gift to your family and your friends.

พิพิธภัณฑ์ที่ชั้น 1 ของอาคาร ที่โพสต์ก่อนเคยพูดถึงไปเล็กน้อยแล้ว เนื่องจากตอนนั้นไม่รู้ว่าถ่ายภาพมาได้ไหม เพราะคนที่เข้าไปดูไม่มีใครถ่ายรูปกันเลย เลยไปเอาภ่าพจากในเว็บออฟฟิเชียลมาให้ดูกันค่ะ ในพิพิธภัณฑ์นี้มีการรวบรวมเปลือกหอยจากทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ มีเหมือนเป็นปริศนาให้ทายด้วยค่ะ แต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆ เลยเล่นไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกที่ทำมาจากเปลือกหอยให้เลือกซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยค่ะ

IMG_20170409_110036.jpg

There are what I bought from this shop. I will keep these souvenirs as my memory of this place.

และนี่คือของที่ซื้อกลับมาค่ะ เป็นดาวทะเลกับเปลือกหอยรูปหัวใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

Italian Restaurant

IMG_20170401_123556.jpg

"Enjoy a luxurious lunch while looking out over the beautiful ocean"
That's what an official website claims about two restaurants where are located inside Kouri Ocean Tower.
There are two restaurants : Ocean Cafe and Restaurant Island Blue.
My sister has chosen Ocean Cafe.

ต่อมาเป็นร้านอาหารค่ะ ภายในอาคารมีด้วยกันอยู่ 2 ร้าน คือ Ocean Cafe กับ
Restaurant Island Blue ซึ่งพี่สาวเลือกร้าน Ocean Cafe ค่ะ

IMG_20170401_123436.jpg

Watching a beautiful sea view while waiting for luxurious lunch

IMG_20170401_123511.jpg

IMG_20170401_123535.jpg

There is a lunch set for 2 people including Napolitan pizza, 2 Salad bowls, and 2 glass of drink. They said that pizza and salad are using Okinawan ingredients.
Unluckily, I found that I'm allergic to Okinawan ingredients in the dish because I vomited on that night.

นี่เป็นเซ็ตมื้อกลางวันสำหรับ 2 คนค่ะ มีพิซซ่าหนึ่งถาด สลัด 2 ถ้วย น้ำ 2 สองแก้ว มีให้เลือกประมาณ 4 อย่างค่ะ แต่ในภาพด้านบนคือ ชาอู่หลง เขาบอกว่าส่วนประกอบในพิซซ่าและสลัด จะมีส่วนผสมที่หาได้เฉพาะในโอกินาว่า เคยดูในทีวีค่ะแต่จำชื่อไม่ได้แล้ว เป็นผักใบเขียวที่อยู่บนหน้าพิซซ่า แต่โชคร้ายมากค่ะ ปรากฏว่าแพ้เจ้าผักอันนี้ ทำให้ตอนกลางคืนคลื่นไส้มาก จนสุดท้ายก็อาเจียนออกมากลางดึก

image.png
Photo credit : https://www.kouri-oceantower.com/en/

You can also sit on balcony and feel the sea breeze flow by.

นอกจากโต๊ะข้างในส่วนห้องแอร์ ก็มีโต๊ะตรงระเบียงให้นั่งรับลมทะเลได้ด้วยค่ะ แต่ตอนที่ไปพายุเข้า ฝนตกทุกวัน จนปิดให้บริการส่วนนี้ไปเลยค่ะ

Souvenirs Shop

image.png
Photo credit : https://www.kouri-oceantower.com/en/

At this shop, you can find some unique Kouri Island souvenirs including original sweets, variety goods and wines, cosmetics. A recommend sweet is made from Kouri Island pumpkins, but I don't like pumpkins and I think this sweet is too sweet for me.

ส่วนนี้เป็นร้านขายของฝาก เน้นเป็นของกินค่ะ ซึ่งของขึ้นชื่อของที่เป็นเหมือนคุ้กกี้นิ่มๆ ที่มีใส้ข้างในเป็นฟักทอง ซึ่งได้ลองชิมแล้วคิดว่าหวานมากค่ะ ( ทั้งๆที่คำโฆษณาของเขาคือ หวานเบาๆแบบนุ่มนวล )

Facility information

This part is information I have collected for ones who want to go to this place.

  • Map
  • Address : 538 Kouri, Nakijin-son, Kunigami-gun, Okinawa Prefecture
  • Access : Transportation to Kouri Ocean Tower is mainly by car, such as car rental ( TEL:0980-56-1616 put this phone number when using GPS in car rental ). It's about 2 hours from Naha Airport ( using the Naha Airport Expressway and Okinawa Expressway ) or about 25 minutes from Okinawa Churaumi Aquarium.
  • Opening hours : 9:00 – 18:00
    ( Last entry 17:30. In summer time it is possible to enter until 18:00 ), open all year but temporary closure in case of typhoon or other bad weather
  • Admission fee : Adult ¥800/ High school student ¥600/ Elementary school child ¥300/ Pre-school child Free
  • Official Website

ส่วนนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมมาให้สำหรับคนที่สนใจหรือกำลังหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าจะไปดีไหม สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาได้ แต่ที่สำคัญของที่นี่คือ ต้องเช่ารถขับไปเองนะคะ ( อย่าลืมเตรียมใบขับขี่ระหว่างประเทศไปด้วยค่ะ )

That's all for today! Let's guess where will I introduce next time?
Please wait!

ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต่อต้องติดตามนะคะ

@first1st

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

น่าไปมากๆ ครับ

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations @first1st! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by first1st from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.