"การประกวดประดิษฐ์อักษรของ Artisteem"

2년 전

การประกวดครั้งใหม่ของ Artisteem มาแล้วนะครับ หัวข้อการประกวดคือ "การประดิษฐ์อักษร" การประกวดครั้งนี้เน้นการใช้มือสร้างสรรค์การประดิษฐ์อักษรโดยเฉพาะ และบังคับให้เขียนเป็นภาษาเกาหลีและอังกฤษเท่านั้น คำที่ใช้ในการประกวดประดิษฐ์ตัวอักษรก็คือ "스팀(STEEM)" และ "아티스팀(ARTISTEEM)" เท่านั้น

อย่าลืมว่าการประกวดนี้เป็นการประกวดเกี่ยวกับฝีไม้ลายมือ การพิมพ์ตัวอักษรด้วยแป้นพิมพ์คงไม่เป็นการดีนัก หากคุณถนัดใช้เม้าส์ลากเส้นขีดเขียนในโปรแกรมก็ใช้ แต่หากคุณไม่ถนัด คุณสามารถใช้ปากกาและดินสอขีดเขียนลงบนกระดาษ พื้นดิน ฝาผนังห้อง หรือแม้กระทั่งนำใบไม้มาจัดเรียงเป็นคำก็ได้ และถ่ายรูปมาส่งร่วมสนุกได้ เพียงแต่ว่าทางเราไม่มั่นใจกับการนำใบไม้มาเรียงเป็นคำ เพราะตามธรรมเนียมของชาวเอเชียเชื้อสายจีน นิยมชมชอบการเขียนพู่กันด้วยมือมากกว่า เขาจึงยึดถือการประดิษฐ์อักษรเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง

ทาง Artisteem ไม่ได้จำกัดวิธีการในการนำเสนอ คุณสามารถเขียนตัวอักษรลงบนภาพถ่าย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้

อย่าลืมพิมพ์ข้อความอธิบายพอสังเขปด้วย ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

@thaicommunity, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!