Steemit'te 276. Günüm

3년 전
in tr

Merhaba.

Zaman çok hızlı geçiyor. Steemit'e üye olalı dokuz ayı geride bırakmışım. İki aydır, aylık gelişim durumumu bir rapor şeklinde yazıp paylaşıyorum/kaydediyorum. Bu paylaşımda 276 gün sonunda, temmuz ayı itibariyle gelmiş olduğum durumumu gösteren bir kayıt olacak.

Bu arada zamanla burada çok ciddi paylaşımlar yapan emek veren bir çok arkadaşın artık buraya uğramadığını görmek beni üzüyor. Elbette bazı arkadaşların da bıkmadan vazgeçmeden buraya emek vermesi/değer üretmesi de bir teselli olmaya devam ediyor. Umarım Steemit Türk Topluluğu bir an evvel daha da güçlenerek eski haline döner...

276 Gün Sonundaki Durumum:

  • 70.603 Steem Power'ım bulunuyor. Power Downa devam ediyorum.

  • İtibar puanım: 58.2

  • 92 mb'lık bant genişliğim var.

  • Hesabımın tahmini değeri, 120.93 dolar.

  • Yorumlar ve bloglar dahil 456 paylaşımım var, bu paylaşım 457. olacak.

  • Şu an itibariyle 1178 takipçim var.

  • Şu an itibariyle 10 kullanıcıyı takip ediyorum.

Herkese iyi geceler dilerim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahmetay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.