Yanlışlıkla Çekilmiş Bir Fotoğraf

3년 전
in tr

Bugün aracıma su tutmak için girdiğim benzinlikte telefonu cebimden çıkarırken kısayol tuşlarına yanlışlıkla basarak çektiğim bir fotoğraf. O an "hay aksi" deyip kapatmıştım. Sonra bakınca fena fotoğraf olmadığını farkettim. :)

20181003_165725.jpg

Bu arada yeniden steemite dönmeye çalışıyorum. Sanırım önümüzdeki günlerde daha aktif olabileceğim.

Herkese iyi akşamlar.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ahmetay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sizi görmekten mutluluk duyacagimiza eminim😅