Geceye Not

3년 전

Çok sevdiğim bir yazardan, çok güzel alıntı ile gecemi sonlandırıyorum.
Eğer henüz Oğuz Atay ile tanışmadıysanız çok şey kaybetmişsinizdir demektir.
Onu tanıyın! Biliyorum tanıdıktan sonra inanıyorum ki onu çok seveceksiniz.
Benim için yeri bambaşka! Özellikle Tutunamayanlar eserine bayılıyorum.

İyi geceler.

oguzataykapak.jpg
kaynak

"Sizleri, sonunda aklınızı kaybetmek tehlikesiyle korkutanlara aldırmayınız. Kaybedecek hiç bir şeyimiz yoktur. Kendi gücümüzün nerede olduğunu görmenin zamanı gelmiştir. Geleceğin yaratıcısı bizleriz! Size bütün samimiyetimle sesleniyorum!"
Oğuz Atay

Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

You got a 19.61% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @atalante! Delegate us Steem Power & get 100%daily rewards Payout! 20 SP, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000 or Fill in any amount of SP Earn 1.25 SBD Per 1000 SP | Discord server

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atalante from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 12.66% upvote from @brupvoter courtesy of @atalante!