KIRAMADIĞIMIZ ZİNCİRLER (KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELER)...

2년 전
in tr

Pelican-Bay-head-with-bars.jpg
Kaynak

Kimse mutlu olmak için yaşlı, ölmek için genç değil. Ölüm nasıl ki her yaşta insanı alabiliyorsa, her yaşta mutlulukta insanın hakkıdır. Kimsenin kimseyi üzmeye veya mutluluğuna engel olmaya hakkı yoktur. Bütün canlılar özgür olmayı hak eden birer varlıktır. Sadece insan üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Özgür insan mutlu olabilir, kısıtlama insanın yaşam hakkına müdahale demektir. Özgürlük demişken tabi ki bu her insanın kendi sınırları içinde kalmak şartıyla uygun olur, başkalarının yaşam alanına müdahale etmek özgürlük değil en basit yorumla tacizdir. Kısaca benim sınırlarım dışında kalanlar kendi sınırları, kendi fikirleri, kendi yaşam alanı içinde dilediği kadar özgürdür, benim sınırlarımda benim kurallarım, benim kırmızı çizgilerim mevcuttur, saygı gösterdiğim kadar saygı görmeyi arzu ederim.

Asıl önemli olan insanın özgürlüğünü kendi kısıtlamasıdır. Kişilerin kalıplaşmış düşünceler bünyesinde kendini kısıtlaması en büyük esarettir. Öyle ki fikrin sahibi, benimseyenler kadar katı şekilde sahiplenmeyebilir fikirlerini, farklı düşüncelere açık olma durumu olsa dahi kralcı olan esirleri (ki fikrin sahibi asla esir alma olayına dahil olmamıştır) yanlışa da doğru deme gafletinde bulunur. Körü körüne benimseme ya da biat etmek, adına her ne denirse densin başlı başına bir esarettir, bu durum içinde bulunmak gafil olmaya en müsait haldir. İnsanlar biatın kişiye olanından sıyrılıp hakikatine yönelmedikçe bu gafletten ayılamaz ve prangalarından kurtulamaz. Fikirler tartışmaya açıktır, ideolojiler tartışmaya açıktır, kişiler zaten tartışılmalıdır ve eleştiriye maruz bırakılmalıdır, kişiler kırmızı çizgi olarak belirlenip yüceltilmemeli, insandır neticede hata yapmaya açık bir yapıya sahiptir. Velhasılı söylemek istediğim kimse ölmek için genç, mutlu olmak için yaşlı değildir, kimse kendinden başka biri için ya da başka bir eylem için mutluluğunu ve beraberinde ömrünü feda etmemeli. Senin mutluluğuna mani olan başkasına mutluluk veremez.

Biraz dağılıyorum zihnimin koridorlarında, belkide biraz sizlerin zihinlerini yoruyorum, kusurumuz varsa affola efendim. Okumaya zaman ayırdığınız için ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler...

e.avina

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @avina.

Congratulations @avina ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 3115 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Hayallerimiz ile hayatta gerçekleştirebildiklerimiz arasındaki fark ne kadar az ise, o kadar mutlu oluyoruz...

·

Hayallerimizin gerçekleşmesini ümit etmeliyiz ya da gerçekleştirebileceğimiz hayaller kurmalıyız aslında...

You got voted by @curationkiwi thanks to avina! This bot is managed by Kiwibot and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of KiwiBot. To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord linked here and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.

You just received a 7.96% upvote from @honestbot, courtesy of @avina!
WaveSmall.gif

You have been defended with a 9.35% upvote!
I was summoned by @avina.

You got a 19.69% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @avina!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 1.69% upvote from @oceanwhale courtesy of @avina! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!