KIYAMETE KADAR EL ELE AXI...

2년 전
in tr
Bugün senin gurur günün, Dik durasın Azerbaycan, İki devlet bir bütün, Seninleyiz Azerbaycan...

Türk Silahlı Kuvvetleri kardeş Azerbaycan için hazırladığı mini bir klip.


Kaynak

Bu vesileyle Azerbaycan halkına canı gönülden desteklerimi iletiyor ve güneş yeryüzüne doğduğu müddetçe payidar kalmalarını diliyorum. El ele kardeşliği dünyaya duyurmak ve dünya döndükçe adalet ve yarınlar için birlikte hareket edecek bir millet olmayı ümit ederek iki devletinde kıyamete kadar yan yana olmasını arzuluyorum. Yaşa Türkiye'm, yaşa Azerbaycan, yaşa benim halkım...

Klipte bir bölüm dinlediğiniz marş tadında parçanın tamamını buradan dinleyebilirsiniz, çok keyifli bir çalışma olmuş...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @avina ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2351 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @avina.

You got voted by @curationkiwi thanks to avina! This bot is managed by @KiwiBot and run by @rishi556, you can check both of them out there. To receive maximum rewards, you must be a member of @KiwiBot. To receive free upvotes for yourself (even if you are not a member) you can join the KiwiBot Discord linked here and use the command !upvote (post name) in #curationkiwi.

How Cool!

You got a 29.41% upvote from @coolbot courtesy of @avina!

Help us grow, delegate today!

You just received a 7.97% upvote from @honestbot, courtesy of @avina!
WaveSmall.gif

You've received a lifting from @botox ! Consider delegating to earn passive income 20SP,50SP,100SP,200SP.
Tu viens de recevoir un lifting de @botox ! Envisager de déléguer pour gagner un revenu passif 20SP,50SP,100SP,200SP.

You have been defended with a 9.51% upvote!
I was summoned by @avina.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 25.00% upvote from @whalepromobot courtesy of @avina!

You got a 3.07% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @avina! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You have gotten a vote courtesy of @avina!
(@alliedforces is sponsored by @jatinhota & @enginewitty)
Have you voted your witnesses?

You got a 9.18% upvote from @minnowvotes courtesy of @avina!