Düşünmek ve Var Olmak

4년 전
in tr

Var oluşumuzdan bu yana türümüz ile ilgili en temel soruyu çeşitli etkenlere dayanarak veya çeşitli etkenleri katarak sorduk, nereden ve nasıl var olduk? Şüphesiz tek tanrılı dinlerin kitaplarında insanın topraktan yaratıldığı belirtilir. Evrimciler ise buna karşı çıkıp, türümüzün biyolojik olarak primatlar sınıfına ait maymunların gen dizilimine benzer gen dizilimimiz olduğu varsayımı üzerinde durmaktalar. Her nasıl yaratıldıysak, görüş fark etmeksizin, diğer canlılara göre temel farklarımız bilinç, konuşma, anlayabilme ve anlaşabilmedir.

Diğer canlılarda beyin olduğu hâlde anlama ve anlaşma kavramları yok mu? Elbette var, fakat bizlere göre daha farklılar. Genelde sezgileriyle hareket ederler, insanlarla uyum içinde yaşayabilenler birtakım kavramlar ile eğitilirler. Eğitilebildikleri için anlama, anlayabildikleri için de anlaşma söz konusudur.

Peki ya biz? Biyolojik olarak vücudumuzun belli bir yüzdesi sudan oluşmuş olsa da, bizi biz yapan kavram düşüncedir. Düşünmek, var oluşumuzun temelidir. Düşünce, kişinin içindeki sonsuz evrendir, durması hâlinde beyin işlevini yitirir. Sonrası da mâlûm...

Düşünce, hiçbir etkiyle yok edilemez. Tıpkı enerji gibi şekil değiştirir. Fakat her düşünce kolay bir şekilde değişmez. Çünkü kişinin kendine koyduğu hedefler doğrultusunda yapılandırdığı düşünce öbeğinden dolayı var olan düşüncelerini değiştirmesi ya zaman alır yada hiçbir şekilde değişime uğramaz. Bu durum kişinin düşüncelerinde değişikliği kabul etmesiyle ilgilidir. 

Her düşünce de değişmez elbette. Değişim, yeni bir karar demektir ve her karar köklü değişikliklere neden olabilir. Bu yüzden düşüncelerimizi değiştirirken de dikkatli olmamızda yarar vardır. Zira yanlış düşüncelere kapılıp, yanlış işlere koyulabilme olasılığı bulunmaktadır.

Dünyayı değiştirmek için önce kendimizden başlamalıyız. Bunu da düşüncelerimiz ile sağlarız. Düşüncelerinizi şekillendirmeniz için her zaman güzel düşleriniz olsun...

Fotoğraf: [1]

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @ejilta! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Round of 16 - Day 4


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Hocam peki dünyayı değiştirmek için 2. Adım öneriniz var mı? :)

Merhaba, Steemit Türkiye kullanıcılarını düzenli olarak yapılan projeler ile desteklemekteyiz. Özgün ve kaliteli yayınlarınızda #cointurk etiketini kullanarak, Kürator Projesi kapsamında oy alabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak organize ettiğimiz projelerden haber alabilmek için @kusadasi hesabını takip edebilir ve CoinTurk Discord Kanalı'na katılabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Merhaba, yazınız #edebiyat ve #tukcebilim etiketlerinin destekçileri olan @tryardim ve @trliste hesapları tarafından seçilip oylanmıştır.

Sevgiler.

Congratulations @ejilta! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Brazil vs Belgium


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!