Karaağaç Tren Garı - Edirne | Fotoğraf Serisi #3

4년 전

Edirne’nin merkez mahallelerinden biri olan Karaağaç’ta (Meriç Nehri’nin batısında bulunan tek toprak parçasıdır ve Lozan Anlaşması ile savaş tazminatı olarak alınmıştır.) bulunan tarihi Tren Garı, 1914 yılında tamamlanmış olmasına rağmen I. Dünya Savaşı nedeniyle 1930’lara kadar anacına yönelik kullanılamamıştır.

IMG_20151016_215811.jpg

Bundan sonraki süreçte de Rumeli’de bulunan Demir yollarının çoğunlukla Yunanistan tarafında kalması nedeniyle aktif olarak kullanılamamış, 1970’lerde Batı Trakya Tren Hattı yeniden inşa edilince sadece bina olarak kalmıştır. 1970’lerin sonundan bugüne kadar Trakya Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerine ev sahipliği yapmaktadır.

EXIF
—————————————————
| Camera | Nikon D5100 |
—————————————————
| Lens | Nikkor 18-55 mm. |
—————————————————
| 23 mm, f/8, ISO1600, 1/1250s. |
—————————————————

https://steemit.com/@emrahulke

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @emrahulke! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

how I love this picture

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by soldier from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

oraya varmadan hemen önce bir bakkal var :D ismi hala aklimda .. sende gördün mü acaba? duruyor mu ki acaba. 2014 senesinde gitmistim oraya...
Bakkalin ismi: Bak kal :D