Kırım

2년 전

Hey güzel Kırım demiş şair gerçekten resimlerden gördüğümüz Kırım Türkiye'nin cennet topraklarının adeta bir kopyası atalarım yıllar önce geldiği bu topraklar Rusların sıcak denizlere inme politikasının ilk basamağı olarak vatandan koparmış ve en sonunda geçen yıllarda Ukraynadan da ayırarak rus egemenliğine sokmuştur.Kırım adeta Karadenizde Akdenize açılan bir kapıdır. Eğer insanoğlu eliyle bir liman yapsaydı Kırım yarımadasının aynısını yapardı herhalde.Peki nasıl koparıldı bu toprak parçası.
Aslında biraz tarihe bakmak lazım Türklerin Anadolu girdiği tarihlere denk gelir Kırım topraklarında Türk izlerini görmemiz Kırım Türkleride Oguz boyundan gelmektedir ve kavimler göçüyle beraber OrtaAsyadan Hazarın kuzeyinden bu yarımadaya girmiş ve hakimiyet elde etmişlerdir.Hatta çevresine korku ve endişe sarmış en güçlü beylik olan Moskova beyliğini vergiye bağlamışlardır. Cengizhanın seferlerinde akıncı rolü oynayarak Doğu Avrupayı saldırılar düzenlemiş Moğol ordusunun akıncılarına verdikleri isim olan Tatar kelimesiyle ilk kez anılır olmuştur. Tabii bu isim ileride rusların oyunu için kullanılacaktır. Fatih ile birlikte Osmanlının bir hanlığı olarak hareketetmiş bu tarihten sonra Osmanlı imparatorluğunun akıncı kuvvetleri ile posta teşkilatını oluşturmuşlardır.Osmanlı hanedanlığı ile Kırım Hanlığı birlikte hareket etmiş Kırım hanlığı evliliklerle tek aile olma yolunu tutmuşlardır. Bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleymanın annesi Kırım Hanının kızıdır. Yıllar boyunca özellikle Sarayda en önemli görevlerde yer almışlardır.
Osmanlının duraklama ve yıkılma dönemlerinde itibaren rusların güçlenmesi Osmanlı rus savaşlarında Osmanlının yenilmesi Rusların bu bölgeye gözünü dikmesine neden olmuştur. Rusların Kırım yaşayanşarı türk değil tatar olarak tanımlası ve hanlıkta girayhan karşısında taht mücadelesinde desteklediği kişileri başa geçirmesiyle önce özerklik ilan ettirmiş daha sonra tamamen işgal etmiştir. Ama çok büyük bir sıkıntıları vardır Türk nüfüsu yaklaşık yüzde 90 oluşturmaktadır. Ve soykırım başlar buradaki Türkleri çeşitli zamanlarda sürgün eder.
Kırım gerek konumu gerekse güzelliği ile Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalacaktır.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

CryptoBloggers

Congratulations🎉, You received a upvote👍 from @Atombot


All Cryptoblogging Community at one place. Introduce CryptoBloggers. Let's make Bigger and Better Community for Every CryptoBlogging platform.

👉 Delegate to the Atombot 👈

1 SP | 5 SP | 10 SP | 50 SP | 100 SP | Custom SP

👉 Join our Discord Server 👈

CryptoBloggers Server

👉 JOIN US ON 👈

Steemit75x75.png golos-75x75.png scorum-75x75.png wls 75x75.png smoke-75x75.png weku 75x75.png

·

Congratulations @atombot ! You received a 19.44% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 420 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

@hhaskana tagleri yanlış yazmışsınız steemix olması gerekiyor

You got a 3.22% upvote from @oceanwhale courtesy of @hhaskana! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by hhaskana from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.