Şiir Serisi #5 - [İstanbul'un İki Yüzü]

3년 전


Kaynak

Kız kulesi ve Kuleli boğazın iki süsü

Anadolu ve Asyadır yarimin iki gözü

Tarihte boy gösterir surların yıkılmaz gücü

Bir güzeldir, bir kötü İstanbul'un iki yüzü

 

Kalabalığın haykırır her türlü çirkin sözü

Sokakların suç yuvası, yoktur insanlık özü

Her saniye yitirilir, ucuzdur insan ömrü

Bir güzeldir, bir kötü İstanbul'un iki yüzü

 

Daha fazla şiir için blogumu ziyaret edebilirsiniz.


Posted from my blog with SteemPress : http://www.househusband.tk/2018/07/siir-serisi-5-istanbulun-iki-yuzu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by househusband [Turkish] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İstanbul a anlatan hoş bir şiir çalılması olmuş. Sanki biraz rap havasında da diyebilirim. Emeğinize sağlık hocam :)

·

Teşekkür ederim hocam :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
·

Teşekkür ederim