Yazarlar ve Kitapları Serisi #3- [Amin Maalouf - Semerkant]

3년 전

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yazarların hayatları hakkında bilgi verdiğim ve kitapları hakkında değerlendirmeler yaptığım yazı serisinin yeni bölümünde Lübnanlı yazar Amin Maalouf ve en sevilen kitabı Semerkant hakkında bilgi vereceğim. Daha fazla yazar ve kitap bilgisi için bloğumu ziyaret edebilirsiniz.Kaynak

Amin Maalouf Kimdir?

Amin Maalouf (Emin Maluf) 25 Şubat 1949'da Beyrut'ta doğmuş olan Lübnanlı bir gazeteci ve aynı zamanda bir yazardır. Kendisini daha çok yazarlığıyla tanıdığımız Amin Maalouf, kitaplarında anadili olan Arapça yerine Fransıca'yı kullanmış ve bu dilin kullanımını da gayet başarılı bir şekilde uygulamıştır. Sanılanın aksine Amin Maalouf Arap olmasına rağmen Müslüman değildir. Yazarın doğmuş olduğu coğrafya bir çok farklı dinden kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Babası Ruchdi Maalouf, öğretmenlik, gazetecilik ve yazarlık gibi mesleklerle ilgilenmiş aydın bir katolik Araptı. Annesi Odette'de yine Arap kökenli Hristiyan bir aileye mensuptu.

Amin Maalouf, ilk ve orta öğrenimini Beyrut'ta bulunan Fransız Cizvit okullarında tamamlamış ve yüksek öğrenimine de yine Beyrut'ta bulunan bir Fransız üniversitesinde Sosyoloji ve Ekonomi bölümlerini okuyarak devam etmiştir. Okuldan mezun olduktan sonra babası gibi gazeteciliğe merak salmış ve henüz 22 yaşında gazeteciliğe başlamıştır. Gazetecilik yatığı sürece Hindistan, Bangladeş, Cezayir gibi civar ülkeleri gezerek, buradaki savaş ve çatışmaları çözüm önerileri ile birlikte kaleme almıştır. Amin Maalouf, 1975 yılında Hristiyan ve Müslümanlar arasında patlak veren Beyrut'taki iç savaş nedeniyle 1976 yılında ailesi ile birlikte kalıcı olarak Paris'e göç etti. Burada da gezetecilik faaliyetlerine devam etti.

1983 yılında yayımlanan "Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri" isimli kitabında, batının hep kendi perspektifinden baktığı haçlı seferlerini farklı bir bakış açısı ile irdeleyerek bunu daha önce kimsenin yapmadığı şekilde, bir roman tadında anlattı. Yazmış olduğu bu eser tüm dünyada ilgi çekti ve beğeni topladı. 1986 yılında yayınlana "Afrikalı Leo" isimli romanı ise yine dünya çapında bir başarı yakaladı ve Fransız - Arap Dostluk Ödülü'nü kazandı. 1988 yılında ise ülkemizde en çok bilinen ve dünya çapında büyük ilgi çeken "Semerkant" adlı eserini yayınladı. Tarihler 1993 yılını gösterdiğinde ise Fransa'nın en önemli ödüllerinden birisi olan Goncouɾt Akademisi Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandığı "Tanios Kayası" adlı romanını yayımladı. Halen yazmaya devam etmekle birlikte en son yayınlanan kitapları soy ağacını yine romansı bir dille anlattığı ve ailesine adadığı "Yolların Başlangıcı"(2004) ve "Çivisi Çıkmış Dünya"(2009)'dur. Yazar roman tarzında yazdığı kitapların yanı sıra, deneme türünde ve liberto türünde eserler de vermektedir.

Kendine has üslubu ve bilgi birikimiyle harika eserler ortaya koyan Amin Maalouf, benim de aralarında bulunduğum kemikleşmiş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Yazmış olduğu kitaplar Fransızca'dan bir çok farklı dile çevrilerek okuyuyla bululşmuş ve olumlu tepkiler almıştır.


Kaynak

Semerkant

Semerkant, Amin Maalouf'un ülkemizde en çok bilinen ve okunan kitabıdır. Kitap Titanic kazasında kaybolduğu varsayılan Ömer Hayyam'ın el yazması Rubaiyat'ının peşine düşen bir maceracının başından geçen olayları konu almaktadır. Semerkant kitabında da yazarın diğer kitaplarda olduğu gibi doğduğu yöreye ait olan bilgi birikimi, yörenin kültürüne olan hakimiyeti ve olayların birebir muhataplarının gözünden aktarıldığı anlatım tarzı göze çarpmaktadır. Yazar kitaplarında doğu ve batı kültürünün çatışmasını gözler önüne sermekle birlikte kültürler ve dinler arası barışı tetikleyici unsurlar kullanmaktadır.

Kitap Rubaiyat'ın peşine düşmüş olan Benjamin Omar L.'nin gözünden 20 yy başlarında İran'da gerçekleşen modernleşme çabalarını ve bu yörenin geçmişine ışık tutacak olan kişileri anlatmaktadır. Kitapta iki ana hikaye işlenmiştir. Birisi Ömer Hayyam'ın hayatı ve dönemin şahsiyetleri ile ilişkisi, ikincisi ise Benjamin'in Rubaiyat'ın peşinde geçirdiği maceralardır.

Ömer Hayyam'ın hayatı ile ilgili olan bölümlerde, Ömer Hayyam'ın Selçuklu devleti veziri Nizamülmülk ile tanışması anlatılmaktadır. Semerkant'a gelen Nizamülmülk Ömer Hayyam ile tanışmış ve kendisini Isfahan'a davet etmiştir. Bu davete icabet etmek için yola çıkan Hayyam, yolculuk esnasında ise Hasan Sabbah ile tanışmıtır. Hasan Sabbah bilgi birikimi ve zekasıyla Ömer Hayyam'ı oldukça etkilemiştir. Isfahan'a ulaştığında Nizamülmülk'ün kendisine teklif ettiği görevi kendisinin bilim ve sanat adamı olması gerekçesiyle reddederek bu göreve uygun olduğunu düşündüğü Hasan Sabbah'ı önermiştir. Çalışmalarıyla Nizamülmülk'ün takdirini toplayan Hasan Sabbah, onun emrinde çalışmakla yetinmemiş ve yerine gözünü koymuştur. Daha sonraki süreçte Sultan Melikşah ile Nizamülmülk'ün arasını bozarak vezirlik makamına ulaşmak için planlar yapan Hasan, planları tutmayınca amacına ulaşamamış ve bu niyeti fark edilerek çöle sürgüne gönderilmiştir. Hasan Sabbah zeki ve çalışkan olmasının yanında çok hırslıdır. Başarıya ulaşmadığı için pes etmeyen Hasan, Melikşah ve Nizamülmülk'ten intikam almal üzere fedailerden oluşan Haşhaşi örgütünü kurmuş ve Selçuklu devleri ve yöneticilerine karşı saldırılar düzenlemiştir. Fedailerini cennet vaadiyle kandıran Sabbah'ın yalancı cennetleri de söz konusu edilmiştir.

Benjamin'in yaşadığı maceralar ise, ailesinin kendisine Ömer Hayyam'a olan hayranlıkları sonucu verdikleri Omar ismi ile başlamaktadır. Bu isme olan ilgisi sonucu farsça öğrenmiş ve 19 yy sonlarında tekrar popüler olmaya başlayan Ömer Hayyam'ın Rubaiyat eserinin orjinal el yazmasının peşine düşmüştür. Önce İstanbul ve ardından İran'a gelen Benjamin burada İran Şahı'nın torunu Şirin'e aşık olmuştur. 1910 yılında gerçekleşen İran modernleşme hareketlerine de katılarak türlü maceralar atlatan Benjamin sonunda Rubaiyat'ın orjinal el yazması haline ulaşmıştır ve Şirin'le birlikte eseri de alarak Amerika'ya dönmeye karar verir. Önce İngiltere'ye giderek Titanic ile oradan Amerika'ya geçmek isteyen Benjamin, gerçekleşen felaketin ardından hem Şirin'ini hem de el yazması Semerkant Rubaiyat'ını sonsuza dek kaybetmiştir.

Eser Semerkant bölgesi, kültürü ve geçmişi üzerine detaylı bilgiler vermekle birlikte tarihin üç öenmli şahsiyeti Nizamülmülk, Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah arasındaki ilişkiyi tarihi gerçeklliklere uygun olarak kurgulamıştır. Aynı zamanda İran modernleşme hareketleri hakkında da bilgiler sunan eser, Ömer Hayyam ve Rubaiat'ı konusunda da tanıtıcı bir görev icra etmektedir.Posted from my blog with SteemPress : http://www.househusband.tk/2018/09/yazarlar-ve-kitaplari-serisi-3-amin-maalouf-semerkant
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by househusband [Turkish] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.