Göte Şaplak

3년 전

Ağır bir başlık farkındayım! Birazda edepsizce! Bu neymiş diye baktıran, merak ettiren tiplerden hani... Konuyla da alakası yok değil... Azcık okunsun. Birazcık tebessüm oluştursun. En kötü lafımız bundan ileri gitmesin... Bütün gayemiz bu. Kısaca başlığın suçu yok ne sandığımızın da pek önemi yok!

Gündemimiz sıkça değişiyor. Gerçeklerden bihaber kalıyoruz. Haberlerde nehaber kıvamından öteye gidemiyor. Çarşıda pazarda "gideyeaah" diyebiliyoruz. Normal çünkü birileri gidiyor... Hiçbirimiz kalıcı değilken gidenin götürdüğü bir şeyde yok. Çok zorlarsan tıkıyorlar kaçmasın diye...

Gidenin yalama olmuş gündemden kesilen ilişiği kalanın yalana batmış fikirlerinden türeyen sıvama erkanı bizleri fazlasıyla üzmeye yetiyor. Daha fazla üzecek gündemi takip etmeye gerek var mı? Tam zıt fikirler etrafını sarmışken senden gibi gözüken dininin tüccarları dinini satmaya çalışırken onların pazarlama kitapçıklarına göz mü yummalıyız? Okumamalıyız? Olsun okumak güzeldir! Tam tersine daha çok. Aksice sana dayatılan fikirleri de okumalı. Altını çize çize. Tekrar tekrar. Ne kadar yanlış ne kadar doğru olduğunu anlamaya çalışarak. O yanlışla doğru arasında ki perdeyi kaldırmak için. En önemlisi de kendin için... Okumalı!

Düşünsene! Göte şaplak atmak isteyenlerle dolu etrafın.

Fırsat kolladıklarını düşün. En zayıf anında şaplağı konduracaklarını. Hemde büyük bir zevkle. Sırf sen ağla diye. Daha çok hırçınlaş diye. Gücünü yitirmeye başladığında nasıl ensene vurdularsa öyle. Elinden ekmeği alırken vurdukları gibi. Sinir uçlarına basa basa... Enseye tokattan sonra güç dengesi sarsılmıştır artık. Eski gücün kalmamıştır. Eğer önünde görecek uzun bir ömür yoksa göte şaplaktan sonra sana görecek güzel bir hayatta yok. Sadece bunu bil istedim!

Bana inanmıyor musun? O zaman sana bir örnek veriyim. Bu yazıyı okumadan yediğin şaplağı hatırlatayım mesela. Daha dünyaya ilk adımında yediğin o şaplağı. Daha ilk. Dahası... Boş ver dahasını. Seni ağlatan o şaplak sözde senin için vurulmuştu. Zahirde bu dünyayı bil diye... Her halükarda o şaplağı yemiştin. Öğrenmiştin artık ağlamayana ekmek bile olmadığını. Çözmüştün dünyanın şifresini, altın oranını, her ne bilimsel şeysiyse onu...

Ayağa kalkana kadar yediğin şaplağın etkisinden kurtulamazken her gün yediğin şaplağın etkisinden nasıl kurtulasın? Nasıl ağlamadan karnını doyurasın! İmdiyle, Lakinle geçen tarih derslerimiz. Ettiğimiz cehalet cenklerinden nasıl ayakta kalasın. İmdi demem o ki; indi bindi yapmayalım. Lakin hürriyetten yoksun da kalmayalım.

Yaptığım kelime hatalarını ve saçmalamaları lütfen maruz görün. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Beep bop, this is @pushbot.
I just received a signal from the Mother Ship that you may require a push.
You just got a 14.91% upvote courtesy of @konmaster!


Message from the Mother Ship:

You can earn daily profit by delegating SP to make @pushbot stronger. Delegators receive a share in 95% of the earnings.

Click one of the links below and start earning :)

10 SP20 SP50 SP
100 SP200 SP500 SP
1000 SP2000 SP5000 SP
Any Other Amount

You got a 12.01% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @konmaster!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

In the fight of Humans vs Bots, @megabot defended you with 14.29% upvote courtesy of @konmaster!

Support @Megabot by delegating SP to the bot and get a part of 98% of @Megabot's profit.

Direct delegation links : 10 SP || 50 SP || 100 SP || 500 SP || 1000 SP || Any other amount of SP

Join our discord group here.

Thank You !

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by konmaster from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.