ASELSAN'dan dev anlaşma

3년 전

aselsandan-dev-anlasma-h1526199157-5be1e4.jpg

Aselsan, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen 12’inci Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018’de dev bir anlaşmaya imza attı.
Fuarda Aselsan Middle East (AME), Ürdünlü JOSECURE (Jordan International Security Company LLC) ve ASELSAN Türkiye arasında '' Güvenlik Ürünleri ve Sistemleri'' alanında stratejik işbirliğinin konusunda bir Mütabakat Anllaşmasının imzalandığını duyurdu.
Anlaşma ile belirli teknik bilgilerinn alışverişi mümkün olacak. Aselsan Güvenlik Ürünlerinin ve Sistemlerinin esea olarak Ürdün'de ve potansiyel olarak diğer komşu dost ülkelerde tanıtımı , pazarlanması ve tedariki ile ilgili olası fırsatları değerlendirmek için tarafalar iş görüşmelerinde bulunacak. İmzalanan Mütabakat Anlaşması bu doğrultuda yeni bir iş birliği temelini oluşturacak.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by onderisik from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.