Kusadasi her heçen gün kendini yeniliyor [CPXTurk&Gobaba Projesi]

2년 전

Gün geçmiyorki @kusadasi farklı bir yenilikle karşımıza çıkmasın . Bu sefer gobaba adlı siteyle daha kolay transferler yapıp daha az işlem ücreti ödemizi sağlayacak bir kolaylık sağlıyor

Screenshot_20180607-232316.jpg

Bende bir çok steemit @kusadasi takipçisi olarak gobaba ya üyeliğimi yaptım ve ilerde bizlere sağlayacağı kolaylıkları görmek için beklemeye başladım . Bakalım bizlere daha ne gibi güzel yenilikler ve kolaylıklar sunulacak...

https://www.gobaba.com/?ref=coinplugturk

Email ondertknkr@gmail.com

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

That's really a lot of money

  ·  2년 전

Proje kapsamında bazı eksiklikler bulunmakta bunları düzeltip discord destek ekibiyle iletişime geçiniz.

Steemit_Kusadas_Ekibi.png

·

Eksikliklerim neler öğrenebilirmiyim

·
·
  ·  2년 전

İlgilenildi.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by onderisik from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.