KURBAN NEDİR ?

4년 전
in tr

Nedense yıllardır islamın ve imanın temel şartlarından biriymiş gibi gösterilen kurban kesme olayının gerçekleri pekte müslümanların bildiği şekilde değildir, aslında kurban verme islamla gelen bir olay bile değildir insanlık tarihi kadar eski bir adettir. Madem öyle anlama kolaylığı açısından konumuzu her zamanki gibi kategorize edelim.

39594017_2137759.jpg

1- Tarihte Kurban
2- Kurban verme Gerçeği

  • Konuya girmeden önce bir not; Kurban kelimesi arapça'da Allah'a yakınlaştıran eylem anlamına gelmektedir, yazıyı okurken bu kelime anlamı hep aklınızda olsun.

1- Tarihte Kurban

Kurban verme olayını deminde yazdığım gibi insanlık tarihi kadar eskidir, bunuda laf olsun diye demiyorum gerçekten yazılı bir metinde yer alan ulaşabildiğimiz en eski kurban verme olayı hz.adem'in oğulları habil ve kabil tarafından yapılmıştır, onu takip eden insanlık tarihi boyunca şekilden şekile girmiş, kimileri bakire kızları kesmiş, kimileri o sezon ki hasatlarını tanrılar sinirlenmesin diye sunaklara dökmüş, kimileri ise kabe'de putların önünde hayvanları boğazlayıp cesetlerini kabe'nin etrafına atmışlardır (islam öncesi putperest mekke)

Kurban verme kavramı insanoğlunun tanrısına bir tapınma, af dileme, yada sadece şükranlarını sunma göstergesi olarak çağlar boyunca hayatımızda sabit bir şekilde kalmıştır ve ne gariptir binlerce yıl boyunca bir Allah'ın kuluda çıkıp, ya arkadaş babadan oğla aktara aktara ne yaptığımızı, neden yaptığımızı bilemez olduk bu işin ası astarı nedir? neden elimize geçirdiğimizin boğazını kesiyoruz dememiş galiba (diyenede kesin mahalle baskısı yapılmış yada kurban edilmiştir). Bu sebeptendir toplumun geneline hangi ülkede olursa olsun kurban verme nedir dediğinizde akıllara gelen ilk eylem kan akıtmaktır.

Halbuki kan akıtma ritüeli aslında pagan inancının bir yansıması olarak binlerce yıldır insanların kültürlerine etki etmiş (semavi dinlere mensup kültürlerde dahil) bir olaydır. Hele ki bunun en yozlaşmış halleri olan insan kurban etmek, kurban edilen canlının kanını içmek yada vücuduna yada belirli eşyalara sürmek dinimiz tarafından yasaklanmış olan büyü öğretilerinde bulunan ritüellerdir.

Tarihte insan kurban verme olayı hz.ibrahim döneminde son bulur, hepimizin bildiği hikayede hz.ibrahim oğlunu kurban edecekken bir vahiy alır ve kendisine kurbanlık bir fidye verilerek bunun bir sınav olduğu ve kendisinin bu sınavı geçtiği söylenir (gökten koyun kuzu filan inmemiştir yani al oğlun yerine bunu kes boşa gitmesin tarzında). Sembolik kavramlar anlaşıldığında hz.ibrahimin hikayesi netlik kazanır; Allah hz.ibrahime yıllardır hasretini çektiği bir evladı geç yaşına rağmen nasip eder, fakat bir insan için mal mülk, evlat vs. gibi herşey dünyevi bağlardır ve kişi hakikate kavuşmak için bütün bunlardan vazgeçmeye hazır olmalıdır, nasıl ki hz. yakup'un bu dersi alması için hz.yusuf ondan uzaklaştırıldıysa hz.ibrahiminde yollunda doğru yürümesi için evladından vazgeçmeye hazır olması gerekiyordu ve bu sebepten rüyasında gördüğü bir mesajdan yola çıkarak oğlunu Allaha kurban etmeye gitti, bu teslimiyet üzerine sınavını geçmiş oldu ve kendisine büyük bir kurbanlık fidye (onu Allah'a yakınlaştıran bir ödül) verildi.
İslam her zaman rasyonelliğe ve mantığa büyük önem vermiştir (kuranda onlarca ayette gerçekleri anlamak için aklınızı kullanın emri verilir) şimdi kendimize soralım hangisi daha mantıklı,

  • Oğlunu affettim ama sen yinede bir kan akıt diye gökten koyun indirilmesi mi?
  • Bir peygamberin Allah'a yakınlaşması için en büyük dünyevi bağından vazgeçmeye hazır olması durumunda kendisine verilen ve ona takva kazandıran bir ödül mü?

b_15082012AcHs90-UgByrczKT.jpg

Kuran'da kurban olayı kendisini hac vazifesini yapan kişilere verilen emirlerde gösterir (hac suresi), bu ayetler sadece ama sadece hac vazifesini yapan kişileri kapsar onun dışında ki dünyanın çeşitleri yerlerindeki bu vazifeyi yapmayan kişileri kapsamaz. Ayetlerde verilen bilgi özet olarak şudur; hac vazifesinin sonuna gelen kişi o ümmet için meşru kılınan kurban vazifesini yerine getirir ve ibadetini Allah'ı anarak tamamlar. Burada kuran bize koyun kes, 5 kişi danaya gir, kredi çek deve getirt onu kes gibi şeyler söylemez, düzgün bir çeviri ile yapıldığında; hac vazifesi sonunda ümmetiniz için meşru kılınan (çığlıklar içinde bağır kendinden geç gibi durumlar olmasın diye) şekilde, bu bir hediye vermek olur (fakire fukaraya), oruç tutmak olur, namaz kılmak olur, kötü bir huyundan tövbe ederek vazgeçmek olur yada gerçekten istenirse bir hayvan kesip etinin fakirlere bağışlanmasıda olabilir (sonuçta hepimiz et yemek zorundayız), kısaca kurban kelimesinin anlamı gerçekleştirecek şekilde kişiyi Allah'a yakınlaştıran bir eylem yaparak bu ibadet tamamlanabilir. Allah ayetini tamamlarken bu işin esas özünü gayet güzel biz insanlara aktarmıştır.

"Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. Güzel ahlak sahiplerini müjdele.” (Hacc; 37

KURBAN~1.JPG

2- Kurban verme gerçeği

Olayı toparlayalım, kurban kelimesinin anlamını ve kullanım biçiminin ne olduğunu gördük, bu şartların sadece hac vazifesini yapan kişiler için zorunlu tutulduğunuda gördük, görmeyenler için şunuda diyelim, Kuran'da kurban bayramı bayram namazı gibi hususlar dahi yoktur bunlar tamamen sonradan ortaya çıkarılmış sosyal olgulardır. Ama toplumsal birlik beraberliği oluşturacak ve zengin fakir arasındaki paylaşımı arttıracak etkinlikler dinen yapılması gereken şeyler olduğu için olumsuz bir yanı yoktur. Olumsuz olan tek şey bu bayramın psikopatlık derecesinde uygulanıp bir kan banyosuna dönüştürülmesidir ve bunu yapan kişilerin pek çoğunun tek bildiği şey akıttıkları kanın kutsal olduğunu düşünmeleridir (müslümanlık değil putperestlikten kalma bir adet) ondan sonrada olayın doğasına aykırı olarak giderler 1 ay durmaksızın kavurma yerler. Kabede durum dahada içler acısı, sanki tek şart hayvan kesmekmiş gibi algılayan cahil müslümanlar (bana göre gidenlerin %90'i) yüz binlerce hayvanı kesmekle kalmaz bunları fakirlere vermek yerine orada toprağa gömerler ve sadece kan akıtma ritüelini gerçekleştirirler yukarıda yazdığımız Allah'ın kelamını zerre anlamadan kendi kafalarınca iş yaparlar (hac vazifesinde pagan ayini). Peki neden kimse televizyonlarda çıkıpta bu işin gerçeğini anlatmıyor neden diyanet müdahele etmiyor diye soranlara sadece şu bilgiyi vereyim, sadece Türkiyede kurban bayramı döneminde oluşan para hacmi 3 milyar TL'den daha fazla, sanırım sessizliğini koruyan kişilerin neden koruduğunu anlamışsınızdır...

Dinini anlamayan, vazifenin özünü kavramayan, hayvanlara işkence ederek kurban eden, borca harca girerek bu işi yapan, fakirlere yardımdansa kendi midesini düşünen milyonlarca sözüm ona müslümana denecek tek laf şudur;

"Allah derki; Hayvanlar benim sessiz kullarımdır, onlar şimdi zulme susuyorlar ama ahirette konuşup, haklarını alacaklardır"
Hz. Mevlana

Ümit ediyorum ki bu yazı ve bunun gibi yazılara çok daha geniş kitlelere ulaşır ve insanlarımız kurban olayının hayvan kesmekten ziyade kişinin dünyevi bir bağını kesme yada onu yaratıcısına dahada yakınlaştıracak bir yol seçme eylemi olduğunu anlarlar ve bu doğrultuda hayatlarına çeki düzen verirler, böylece kurban eylemi (kişiyi Allah'a yakınlaştıran eylem) tam anlamıyla karşılığını bulmuş olur ve doğru şekilde yapılmış bir ibadet halini alır, aksi halde günümüzdeki rezil haliyle kurban olayı her sene binlerce kişinin dinden çıkmasına ve günaha girmesine sebep olmaktadır.

Alıntı : Bekir TANRICAN

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://gercegibul.blogspot.com/2015/08/

Congratulations @papakli! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!