Haftanın Önerileri #1

2년 전
in tr

Yeni serinin daha ilk paylaşımı yapmakta geciktim biraz. Ama neyse ki şuan paylaşma fırsat bulabildim.

Haftanın Kitap Önerisi: Yeraltından Notlar/Dostoyevski

Kitap Dostoyevski’nin üçüncü kitabıdır ve 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde isyanlar, hezeyanlar, tiksinmelerle dopdolu yeraltı dünyasını tanıtır. İkinci bölümde yer üstüne çıkan kahraman gençlik dönemlerini gözden geçirip önceden arkadaş olduğu birkaç kişi ile yarım kalmış hesapları görmeye çalışıp, neden bu hale geldiğini anlamaya çalışır.

Haftanın Film Önerisi: The Truman Show

Film, yaşamı 24 saat boyunca kesintisiz olarak televizyonda yayınlanan Truman Burbank’in hikayesini konu almaktadır. Düşünün misiz dünyada ki en ünlü aktörsünüz fakat bundan haberiniz yok. Başrolde Jim Carrey’in oynadığı bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim.
Filmden bir replikle kapatalım.
''Günaydın ve olur da görüşemezsek iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.''

Haftanın Şarkı Önerisi: Kara Orman/Melike Şahin

Posted using Partiko iOS

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 9.20% upvote from us for your 1007 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Congratulations @pisegol! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!