Bir Minik Kedicik Varmış

3년 전

WhatsApp Image 2018-12-27 at 09.42.08.jpeg

Kedilerin sevilmekten hoşlandığını bilmeyen yoktur. Hele ki scottish'lerin. Uysallıkları, sakinlikleri tabi ki güzelliklerinden dolayı tercih ediliyorlar. Yavru oldukları dönemde resmen yün topağı geziyormuş izlenimi veriyorlar.

Kulaklarındaki mutasyondan dolayı kulakları öne doğru yatıktır. Genellikle gri tonlarındadırlar.

Kendi hallerinde uysallık içerisinde yaşarlar. Farklı cinslerde dahil olmak üzere etrafındakileri rahatsız etmezler. Tırnaklarını gören pek nadirdir diye düşünüyorum.

Sevilmeye bayıldıklarına örnek olarak videoyu eklemek istiyorum.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sayaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Evde kedisiyle birlikte yaşayanlara imreniyorum ya. Güzel bir şey olmalı.

Yalnız şöyle bir şey hatırlıyorum. Doğru mu acaba :(

"Scottish Fold" türü kıvrık kulaklarıyla tanınan kediler, genetik eklem hastalığıyla dünyaya geliyor, tüm ömürleri boyunca eklemleri nedeniyle acı çekiyor.

·

Evet doğru hatırlıyorsunuz. Araştırmalar bu rahatsızlıklarından dolayı acı çektiğini söylüyor. :(

ay çok sevimli. resim ve video dan minik gibi gelmedi ama çok uysal oldukları aşikar. Teşekkür ederim paylaşımınız için. bayıldım tüy yumağına :D

·

Yorumunuz suratımda tebessüm bıraktırdı :) Ben teşekkür ediyorum keyifli düşüncelerinizden dolayı.