Biriciğim; Babaannem

3년 전

12-aralık.JPG
Biriciğim babaanneme… Duyuyor musun veya görüyor musun bilmiyorum ama …

Sabah lapa lapa karın huzurunda hemen canlandı anılarım. Babaannemin sesi gençken çok güzelmiş. Kendi köyünün dışında gelin olduğu köyde de bu meşhur tabi. Sesinin güzel olmasının dışında bir hafızası var ki gençlere taş çıkarır. Tabi bu hafıza her ne kadar 80'e geldiğinde minicik azalmalar gösterse de benim hafızama her zaman taş çıkarıyordu.(Unutma mevzusuysa türkü ve mani sözlerinin bazı noktalarını hatırlayamamasından dolayı söylüyorum.)
Bir gün işten eve gittim kar yağıyor hava soğuk babaannem hemen bir türkü söylemeye başladı.

Kar Yağar Bardan (Gızlar)
Yollar Kapandı Kardan (Gızlar)
Ne Gelen Var Ne Giden (Gızlar)
Haber Gelmedi Yardan (Gızlar)…

Tabi ben durur muyum bende söyleme çabaları filan tabi ki rezil bir ses türkü mahvoldu sayemde. Gene bir özgüven babamın halasını aradım. Selamdan önce hemen türküyü söylemeye çalışıyorum baktı halam olmayacak kendi söylemeye başladı. Açtım hoparlörü babaannem, halam birlikte türküyü söylüyorlar. Sonrasında gene dağlarda orak biçmeye gittikleri zamanları anlattılar ve telefonu gülüşmeler içinde kapattık. Her kar yağdığında camı veya perdeyi açıp babaannemi karı gösterip türküyü söylettirirdim. Bu sene de kar yağdı ama camı açıp gösterecek biriciğim yoktu.

Sanırım artık her kar yağışında bu acı tazelenecek benim için. Ayrılığın beş ay yirmi beşinci gününden...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Sanırım artık her kar yağışında bu acı tazelenecek benim için. Ayrılığın beş ay yirmi beşinci gününden...

En kıymetli hatıran nedir diye sorsalar işte bu acı derim...

Posted using Partiko Android

·

Onlarca anda tazeleniyor anılar. Bir seste, bir türküde, bir kokuda, bir kıyafette, bir cümlede, bir mekanda, bir yemekte özetle her anda...

·
·

Bütün bunlar ancak kaybedince bilinir/miş... Teselli edemeyeceğim. Zaten duymaktan bıkmışsınızdır. Ve hatta söylemeseler keşke bile demişsinizdir içinizden. İnsan buna alışmıyor, artık öyle yaşıyor.

:( Allah rahmet eylesin samimi anlatımınız içimin burkulması ile sonuçlandı. Teşekkür ederiz paylaşımınız içn

·

Amin.Tüm ölmüşlere rahmet eylesin. Okuduğunuz için ben teşekkür ederim.

Congratulations @pleasuretrip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sayaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.