Ne Yapmalı?

3년 전

DSC_0573.JPG

Ruhum neye ait nereye ait hala bilmiyorum tıpkı neye yeteneğimin olduğunu bilmediğim gibi…
29 yaşın derinliklerine doğru ilerlemeye az kalmışken fark ediyorum bazı şeyleri. Bu kadar sene neye sevgim vardı ne yapmayı seviyordum hobilerim nelerdi benim? Sevdiğim mesleği mi yapıyorum? Peki bu mesleği sevmiyorsam madem sevebileceğim meslek neydi?
Bir çok bilinmeyeni olan bir denklemin içinde çırpınıp duruyorum sanırım.
Çocukken yaptığım tüm şeyler ne kadar keyifli gelirdi oysa ki. Neden hep bir çocukluğa özlem…
Düşünüyorum… Günlerdir aylardır lakin gene bir çıkış yok.
Bu düşüncelerle kafam meşgulken bir yandan da bunları düşünmek için geç mi diye bilinç altım beni engellemesine mani olmaya istiyorum. Susturmaya çalışıyorum onu. "Hiçbir şey için geç değil. Yaşıyoruz ve sağlıklıyız. Daha ne gerek bir insana." demek istiyorum bilinç altıma.
Peki sevdiğim şey ne? Nereden başlamak gerek?
Yabancı dile mi, resim yapmaya mı, fotoğraf çekmeye mi , yeni yerler keşfetmeye mi neye yönelmek gerekli?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Önce neye imkan varsa ona yönelip denemeli aslında. Birçoğumuz neye yeteneğimiz olduğunu bilmeden, öğrenmeden göçüp gidiyoruz. Çocukluğumuzda nelerden hoşlanıyoruz, neyi yapmak bizi mutlu ediyor, nelere yeteneğimiz var gören ve yönlendiren birileri olmadığı için ileriki yaşlarda bu sorular zihnimizi meşgul ediyor. Peşine düşersek ne ala. Hiçbir şey için geç değil, sadece kendimizi keşfetmek önemli.

·

Size katılıyorum kesinlikle. Çocukluk evresinde yönlendirme ile belki de şu an ki kafamızdaki soru işaretlerini çözebilirdik. Ne yazık ki o dönemlerde bu pek mümkün olmadı bizim için. Hiçbir şey için geç değil haklısınız...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sayaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.