Özlem

3년 전

DSC_0344.JPG

"Hadi kalk gidelim dedim cevap vermedi.Özlemişsindir beni diye geldim dedim ve öptüm soğuktu gene cevap vermedi.Bu şekilde yatma hadi gel götüreyim senide sıkılmışsındır tek başına sen yatmayı sevmezsin dedim gene cevap vermedi.Başım önde kalktım ayağa oturduğum mezarın başından.Dokundum toprağına mutlu olmuş mudur diye düşündüm ve bir Fatiha daha gönderdim ruhuna. Annesinin babasının ayak ucunda usluca yatan bir çocuk edasıyla.Yakınındaki küçük kardeşini büyütmeye çalışan bir abi gibi duruyordu oracıkta. Hasretlik zor vesselam dedim ve ayrıldım yanı başından."

Ben bu yazıyı yazalı sanırım bir kaç sene oldu. Artık oracıkta tek başına yatmıyor.Aldı babaannemi de yanına birlikte yatıyorlar. Hep birbirleriyle atışırlardı. Rahmetli dedem babaannemi kızdırmayı çok severdi. Bende bu yüzden her gidişimde sizi burada bırakıyorum ama kavga etmeyin diye de tembihliyorum.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

:( Allah rahmet eylesin hocam, Allah sabr versin sizlere de

·

Amin. Tüm ölmüşlere Allah rahmet eylesin...

Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun inşallah...

·

Amin. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sayaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @pleasuretrip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @pleasuretrip! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!