Türk Lirası ile Steem Almak Çok Daha Kolay [CPXTurk&Gobaba Projesi]

3년 전

Bu içerik @kusadasi'nın hazırladığı Gobaba Sitesine Üye Ol 5 Dolar Kazan projesi için hazırlanmıştır.


Steemit platformuna katılan her yeni kullanıcının yaşadığı en büyük problemlerden biri de kazandığı ödülleri bozdurmak ve kazancı banka hesaplarına çekmek için izledikleri uzun yol olmuştur. @kusadasi bu sorunu çözmek için güzel bir adım gerçekleştirerek Gobaba ile anlaşma gerçekleştirmiş. Bu sayede Steemitte bulunan Türk kullanıcılar buradan kazandıkları ödülleri çok daha kolay bir şekilde banka hesaplarına çekebilecek ve bunu yaparken çok daha az bir komisyon ödeyecek. Tabii sadece buradan kazanılan ödülleri çekmek için kolaylık sağlamıyor, Steemit hesabını güçlendirmek isteyen kişiler de artık çok daha basit adımlar ile yatırım yapabilecekler


Mail: uf#qd#gan@gmail.com

Bağlantı: https://www.gobaba.com/?ref=coinplugturk

Mail adresindeki "#" işaretleri spam mailleri önleme amaçlıdır.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you for being so patient! We’re slowly catching up with our SP! Almost There!

Most recent user guide released on: May 14th

As a friendly reminder, the current upvote fee is $0.12 SBD ($0.121 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.36+ SBD.

Join our 10 SP Challenge!!!

Simply click this link to delegate 10 SP Now!

Or delegate any of these other amounts and make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote and comment from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!

Congratulations @sauronbey! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The semi-finals are coming. Be ready!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sauronbey! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sauronbey! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!