Osmanlı'da bir Denizalı [Tarihten Anekdotlar Serisi 3 ]

3년 전

Tarihden Anekdotlar Serisi'nin bu bölümünde kısa bir hikaye ile Osmanlı'da görülen tarih olarakta bakıldığında Dünyada ilk diyebileceğimiz bir olay: 

Timsah Şeklinde Bir Denizaltı

Tarih 1719 yılını gösterdiğinde Osmanlı'nın başında Padişah III. Ahmet vardı. 

Bir çoğumuz 1718 pasarofça ve 1730 Patrona halil isyanına geçen devire Yahya Kemal'İn Lale Devri  demesi üzerine yıllardı öyle adlandırıyoruz. 

Padişah III. Ahmet tarih 1719'u gösterdiğinde yaşları büyüyen şehzadelerini sünnet ettirdi (5 bine yakın da fakir çocuk).

 Bu yüzden de şöyle güzel mi güzel 15 gün ve 15 gece sürecek bir şenlik düzendi Payitaht İstanbul'da.

Birçok eğlence arasında biri o güne kadar hiç görülmemiş bir olaydı. Mimar İbrahim Efendi tarafından yapılan Timsah şeklinde bir denizaltı. 

Haliçte denizin derinliklerinden sun yüzeyine çıkınca herkesin ağzı açık kalmıştı padişah'ın bulunduğu tarafa gitmiş ve yarım saat kadar denizin üzerinde kalmıştı. Bir de padişahın önünde deneme yaparak tekrar denizin derinliklerine çekilip yeniden su yüzeyine çıktı ve bu sefer timsahın ağzından 5 kişilik bir ekip çıktı.

Ve Timsah şeklindeki denizaltının üzerinde dans ve gösteri düzenlediler.

Halkın nutku tutulmuştu.

Tabii günümüz anlamında çok çok küçük bir olay olarak görülebilir bu olay ancak şunu unutmayalım ki Bu olay yaşandığında Jules Verne'nin Denizler altında 20.000 fersahı yazmasına 150 yıl vardı.

Keşke her zaman için bilime ve bilimle uğraşanlara fırsat verilseymiş tarihimizde bu olayın bende yaşattığı tek üzüntü ise bu buluşun bir sünnet töreni için düzenlenmesi keşke desteklenerek daha farklı şeyler yapılmasına ve geliştirilmesine fırsat verilseymiş.

Jules Verne'in romanındaki deniz altı Nautilus

Görsel Kaynak : http://www.hayalleme.com/  

https://stabbedwithacarrot.deviantart.com/art/nautilus-190537497


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

sneaky-ninja-sword-xs.jpg

Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 1.16% upvote!
I was summoned by @varolleng. I have done their bidding and now I will vanish...


woosh

A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.


Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?

Great post! You've earned a 5.03% upvote from @dolphinbot
Join the DolphinBot Team for Daily Payouts in Steem! Click here: http://bit.ly/dolphinbot

You just received a 6.67% upvote from @honestbot, courtesy of @varolleng!
WaveSmall.gif

Release the Kraken! You got a 2.19% upvote from @seakraken courtesy of @varolleng!

You got a 2.74% upvote from @oceanwhale With 35+ Bonus Upvotes courtesy of @varolleng! Delegate us Steem Power & get 100%daily rewards Payout! 20 SP, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500,1000 or Fill in any amount of SP Earn 1 SBD Per 1000 SP | Discord server

@fishbaitbot is luring fishes with a 29.86% upvote thanks to @varolleng!Send 0.05SBD/STEEM or more for a free resteem along with the upvote!
Delegate to the @fishbaitbot and get 100% of the profits which is better than all upvote bots! Click on one of the following links to delegate 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP or 5000SP.

This bot, the steembottracker and some other projects were made possible thanks to @yabapmatt. Make sure you vote for him as witness!

This post has received a 0.76% upvote from thanks to: @varolleng.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by varol gündüz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

We apologize for the continued delay of our upvotes. We’re working hard to obtain more SP to keep up with all of our amazing Thunder Supporters. Thank you for your continued patience and support! You are the lightning to our THUNDER!

As a friendly reminder, the upvote fee is $0.08 SBD ($0.081 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.24+ SBD.

That being said…

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote, comment and resteem from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!