กันยายนเราเข้าราหูมานานกว่าครึ่งปี

2년 전

ราหูเป็นดาวเคราะห์กรรม

หากคุณไม่มีความรู้ Rahu ก็สามารถดื่มด่ำไปกับแอลกอฮอล์ได้

หากคุณอยู่ในความดีและความตระหนักในทางตรงกันข้ามแรงบันดาลใจที่แข็งแกร่งความปรารถนาและโอกาสในการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณ

สิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอของเราความผิดพลาดและความสนใจอย่างมากความทะเยอทะยานและโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

หัวของมังกรคือจิตใจของเราคิดหัวเสมอ แต่ความยากลำบากในการรู้สึกร่างกายของเรา

สิ่งที่ต้องทำ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการความสงบจากศีรษะเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้สึกร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ทำโยคะทำความสะอาด ฯลฯ

ร่างกายของเราฉลาดมากมันอาศัยอยู่ที่นี่เสมอและตอนนี้ผ่านร่างกายที่เราสามารถกำหนดภาพลวงตาแยกการโกหกจากความจริง การเบี่ยงเบนจากความจริงใด ๆ ที่สร้างความเบี่ยงเบนในสุขภาพของร่างกายโรค

เมื่อเราทำงานกับร่างกายของเราและรักษาวัดนี้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เราจะได้รับเข็มทิศสากลที่จะบอกสิ่งที่คุณจะได้รับและสิ่งที่จะเป็นอันตราย

มีความจำเป็นต้องทำความสะอาดเพื่อศึกษาวิธีการบำรุงรักษาในสถานะการสตรีมทรัพยากร สำหรับสิ่งนี้ในตอนท้ายของจดหมายข่าวฉันขอเชิญคุณให้เป็นอิสระ

แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีเพียงราศีที่คำนวณได้อย่างถูกต้องและคุณสามารถมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหรือสามารถเปิดจักรราศีระดับสูงได้

คุณสามารถค้นหาสัญญาณราศีที่แท้จริงของคุณโดยเขียนถึงฉันในบริการส่วนบุคคลที่จ่ายราคาไม่แพง

เชื่อมต่อกับการวิ่งมาราธอนใหม่เพื่อพลังงานและทำความสะอาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใหม่ทั้งหมด

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hey! What's ur problem man?


Welcome to Steemit @meuko!

I wish you much success and hope you find Steemit to be as rewarding and informative as I have.

Here are some links you might find useful.
Your stats on SteemNow
Your stats on SteemWorld
Your stats on SteemD
How does Steemit actually work?

Oh yea, I have upvoted you and followed you. Many blessings!

Hi - hey! Did you come here because this guy downvoted you with a bunch of random accounts, without reason like a coward? If so I hope you will come support my work/feed. I don't do a lot of stuff for this site anymore because of people like this on the platform. I like to make art and poetry. It's not for everyone but I am just a regular person still trying to live my life and maybe write a little poetry out into the void. ANYWAYS - I don't know why these accounts are downvoting you or me, but I hope maybe it can bring you and me together. It's hard enough being a content creator without this type of stuff happening to you. So Maybe this guys cunty-ness can bring you and me together. I need friends - I feel like throwing my thoughts into the void can be hard but maybe you and I can be a support to one another. Drop by my work and say hello - Follow and resteem if you can and I hope I can reciprocate the friendship.

Cheers and much LUV!
68502408_369187180406647_7400709932158287872_n.jpg
https://steemit.com/art/@artwatch/west-coast-art-by-holly-rorke
IMG_20181129_012413.jpg
https://steemit.com/art/@artwatch/a-few-wood-burning-projects-on-the-go-by-artist-holly-rorke

Poetry posts
https://steemit.com/poem/@artwatch/my-first-time
https://steemit.com/poem/@artwatch/heat-stroke

Here are a couple of my more recent art posts and poetry! Please check me out and follow! I am glad we get to meet - even under stupid situations like these. Aw well - Now we party!

Please reply with some of your favorite posts this week and I will go check them out too!

Please share with me - I am interested!

Congratulations @meuko! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Welcome to steemit @meuko.

Welcome the new steemians. Have a great day!

Hi @meuko
Welcome to Steemit

Thank you for following @haccolong account. As a follower of @haccolong, this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong . Although it is quite small, I hope you enjoy them.

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future & wish you lots of luck. :)

cry_e.gif

Welcome meuko!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Welcome to Steem meuko! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!

Welcome! We need more spamming, low content, downvoters.

Posted using Partiko Android

🤔😂😂😂🤣🤣🤣🤣

Pointless 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

👎👎👎👎👎

Posted using Partiko Android