Tráp Ăn Hỏi

3년 전

Tráp ăn hỏi là số lễ vật, sính lễ mà nhà trai phải chuẩn bị theo yêu cầu về số lượng của nhà gái (tục lệ thách cưới) trong ngày lễ ăn hỏi. Việc dẫn lễ sang nhà gái mang ý nghĩa là xin thưa chuyện và bàn bạc, thống nhất chuyện đám cưới ngày hôm sau. Nhà gái nhận tráp ăn hỏi đồng nghĩa với việc chấp thuận hôn sự này. Vì vậy tráp ăn hỏi là thứ không thể thiếu và là thứ quan trọng nhất của ngày lễ ăn hỏi nói riêng và đám cưới nói 


chung.Tráp ăn hỏi đẹp truyền thống cần phải có các vật phẩm chính: trầu cau, chè, thuốc, rượu, bánh phu thê, hoa quả,…Đó là các lễ vật cần thiết của tráp ăn hỏi 5 lễ, đây cũng là tráp cơ bản nhất trong bất kì đám cưới nào. Số lượng tráp có thể là 7 lễ, 9 lễ, 11 lễ, 13 lễ, 15 lễ với số lễ vật cũng được thêm gồm: mâm mứt hạt sen, mâm lợn sữa quay, mâm xôi.

https://cuoihoingoclinh.com/trap-ăn-hoi/Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.lamsao.com/le-an-hoi-kinh-nghiem-va-nhung-nghi-thuc-can-chuan-bi-p214a107988.html