Sunny Sunday with Friends

10개월 전

IMG_0659.JPG

IMG_0648.JPG

Summer almost has come and the weather is warming. I could have gone to Bushy Park after a while. I've been with friends like all the people enjoying the weather. After taking our beers from the market and having some fun at the riverside, we took a 2-hour walk. We were very tired at the end of this walk by the river, but we reached our goal. We loved the deer. It was a really interesting experience to get close to the deer to feed and love my hands. I saw deers in the zoos only before and far away.

Yaz yavaş yavaş geliyor ve havalar ısınmaya başladı. Uzun zamandır gitmek istediğim Bushy Park'a en sonunda gidebildim. Güzel havayı değerlendiren bir çok insan gibi ben de arkadaşlarımlaydım. Marketten biralarımızı alıp nehir kıyısında biraz keyif yaptıktan sonra 2 saatlik bir yürüyüş yaptık. yine nehir kenarından yaptığımız bu yürüyüş sonunda epey yorulduk ama amacımıza ulaştık. Geyik sevdik. Daha önce sadece hayvanat bahçelerinde gördüğüm geyiklere bu kadar yaklaşıp, elimle beslemek ve sevebilmek gerçekten güzel bir tecrübeydi.

IMG_0654.JPG

IMG_0658.JPG

Untitled.png

Did you know the deer was spilling horns? I did not know. They're getting new horns every year. these horns are now covered with velvet skin. They ripped this skin with the trees and uncovered the horns at the bottom.

Geyiklerin boynuz döktüğünü biliyormuydunuz. Ben bilmiyordum. Her yıl yeni boynuz çıkarıyorlarmış. Boynuzlarının üzeri şu anda kadife bir deri ile kaplı. Bu deriyi ağaçlara sürterek parçalayıp altındaki boynuzları son halinde açığa çıkarıyorlarmış.

IMG_0682.JPG

asd.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

You got a 35.52% upvote from @ocdb courtesy of @zoltarian! :)

@ocdb is a non-profit bidbot for whitelisted Steemians, current max bid is 20 SBD and the equivalent amount in STEEM.
Check our website https://thegoodwhales.io/ for the whitelist, queue and delegation info. Join our Discord channel for more information.

If you like what @ocd does, consider voting for ocd-witness through SteemConnect or on the Steemit Witnesses page. :)