İş Yaşamında 100 Kanguru, Kitap Özeti

3년 전

İş Yaşamında 100 Kanguru isimli kitapta kurum yöneticileri için bir sistem liderliği modelinden bahsediliyor. Kitap dört ana başlıktan oluşuyor.

Bunlar; Güçlü kişilik özellikleri: Yöneticide bulunması gereken kişisel özellikler.Üstün yönetsel beceriler: Yöneticinin kurumun yönetimi becerileri.Etkin insan kaynakları yönetimi: Yöneticinin çalışanları yönetme konusundaki tecrübe ve becerileri.Yüksek kurumsal güç: Kurumun yönetimi, işleyişi, ürün kalitesi, pazarlama, geleceğe dair planlar vb. konularda bilgi, öneri ve hikayeler sunuluyor..

Güçlü Kişilik Özellikleri başlıklı bölümde iletişime ve değişime açık olma, karizma, mücadele ruhu, işçi alırken nitelik ve bilgiye önem verme, çalışanların kendisine olan güven duygusunu sağlamlaştırma gibi bir yöneticide bulunması gereken yetenek geliştirme konusunda öneriler, örnek hikayeler bulunuyor.

Üstün Yönetsel Beceriler bölümünde yöneticinin başarılı çalışanları ödüllendirmesi, çalışanlara yetki vermesi, gerektiği zaman ortaklık teklif etmesi gibi çalışanları kuruma bağlayacak etkenler oluşturmak. Çalışanlara, kuruma kısa ve uzun vadeli hedefler oluşturabilmesi. Kurumu kişilere bağlı bir kurum olmaktan çıkarıp sisteme bağlı olarak işleyebilen bir kurum haline getirebilmesi vb. konularda bilgi ve öneriler sunulmuş.

Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde kurum yöneticisinin çalışanlar arasında iletişim yönetimi, motivasyon oluşturabilmesi, olası çatışmaları önlemesi, yetenekleri ortaya çıkarma ve takım oluşturabilme konusunda bilgiler, öneriler ve konularla ilgili örnek hikayeler sunulmuş.

Yüksek Kurumsal Güç başlıklı bölümde çalışanların kurumu, kurumun çalışanları sahiplenmesi, çalışma ve ürün kalitesini artırabilme, müşteri beklentilerini karşılayabilme, kurumun diğer kurumlarla rekabet edebilmesi, kurumun hantallıktan kurtulup değişime ve öğrenmeye açık bir kurum haline getirilmesi gibi konularda yöneticilere ve çalışanlara öneriler bulunuyor.Aşağıdaki özetlerde takım arkadaşlarımın okuduğu kitaplardan bazıları.

Yazar: Ahmet Şerif İzgören
Kitabın Adı: İş Yaşamında 100 Kanguru

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT