📷 Steemit M.A.C. by @future24, April 2019 - Day 14: Our today's dacha/Наша сьогоднішня дача

7개월 전
in ua

Hello dear Steemians,
here is my next post in April for the Steemit #monthlyauthorchallenge from @future24.

For today I have chosen photo of our today's dacha.

Привіт дорогі,
ось мiй наступний пост в квiтнi на Steemit #monthlyauthorchallenge від @future24.

На сьогоднішній день я вибрала фото, де наша сьогоднішня дача

DSC01890-2222.jpg

Rules of the Steemit Monthly Author Badget Challenge:

 • Post 1 article with a photo of your life every day for one month and use the tag #monthlyauthorchallenge for this posts & a recognizable title like "S.M.AC by Your Username, Month X - Day X!" for example!

 • You don´t have to add a detailed describtion to your photo article and it can be a quick photo post with Steepshot for example too. (But don´t forget the #monthlyauthorchallenge tag & the recognizable post-title!)

 • It´s not important that the photo of your life is up-to-date, but it shouldn´t be older than 1 year, or you can also choose a photo of your childhood if you like, or a video recorded by yourself etc...

 • To make it more comfortable for everyone, you don´t have to nominate someone for the challenge every day in your daily post. Nominating is voluntary, but to share this fun, I would suggest to nominate some other Steemians from time to time, so that you can do this funny challenge together.

 • Your challenge ends when you reached the Monthy Author badget on steemitboard.com and then just make a final post that you finished the challenge. Info: The period for the Monthly Author Badget is always from the first of a calendar month until the last day of this month.

More detailed conditions of the contest can be found at the link - https://steemit.com/monthlyauthorchallenge/@future24/steemit-monthly-author-challenge-by-future24-february-2018-day-1

Правила цього щомісячного виклику Steemit:

 • Опублікуйте 1 статтю з фотографією вашого життя кожен день протягом одного місяця і використовуйте тег #monthlyauthorchallenge для цих публікацій та впізнаване заголовок, наприклад "S.M.AC за вашим іменем користувача, місяць X - день X!" наприклад!
 • Вам не потрібно додавати докладну характеристику до вашої статті фотографії, і це може бути також швидка фотографія повідомлення з Steepshot, наприклад, теж. (Але не забувайте тег #monthlyauthorchallenge та впізнаваний заголовок!)
 • Неважливо, що фотографія вашого життя актуальна, але вона не повинна бути старше 1 року, або ви також можете вибрати фотографію свого дитинства, якщо хочете, або відео, записане вами тощо ...
 • Щоб зробити його зручнішим для кожного, вам не доведеться призначати когось на виклик кожен день у вашому щоденному посланні. Номінація є добровільною, однак, щоб поділитися, я б запропонував час від часу призначати деяких інших Steemians, щоб ви могли разом зробити це завдання.
 • Ваша задача закінчується, коли ви досягли Badget Monthy Author на steemitboard.com, а потім просто зробите останній пост, який ви закінчили. Інформація. Період для щомісячного Badget-користування для друзів завжди починається з першого календарного місяця до останнього дня цього місяця.
  Більш детальні умови проведення конкурсу можна знайти за посиланням: https://steemit.com/monthlyauthorchallenge/@future24/steemit-monthly-author-challenge-by-future24-February-2018-day-1
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT