BỊT MIỆNG (2)

4년 전

Nếu sự “bịt miệng người khác” đến từ chính phủ, từ nhà cầm quyền, thì bởi hành động chúng ta nhận biết rằng, họ chỉ là những tên CƯỚP những kẻ HIẾP DÂM.

Khi nhận thức được điều đó, mà chúng ta sợ, chúng ta không lên tiếng, chúng ta không chống trả, thì chúng ta chỉ là miếng mồi ngon kế tiếp cho chúng.

Khi chúng cướp một lần, thấy dễ dàng, không ai lên tiếng, không ai đánh giết, thì chúng sẽ lộng hành. Cướp, cướp nữa, cướp mãi, bàn tay không ngưng nghỉ (Nhái thơ Tố Hữu). Ngày xưa chỉ có vài vụ cướp đất lẻ tẻ từ vài chủ tịch xã. Nay chúng cướp trắng trợn, cướp có tổ chức…

CƯỚP CỦA DÂN, BÁN CHO GIẶC.

Nhưng không thể bị miệng người khác mãi được. Và, cũng không cướp người khác mãi được, cho nên tiếng hét của dân đã bắt đầu bùng nổ.

Theo tôi, lần biểu tình kỳ này, chỉ là sự khởi đầu.

KẺ NÀO KHÔNG CHỐNG TRẢ KẺ CƯỚP.
thì họ;
HOẶC LÀ ĐỒNG LÕA HOẶC LÀ MIẾNG MÔI.

download (1).png

DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

thông tin chính trị của việt nam đã lên steemit

·

hahhahahaha