Bịt miệng (3)

4년 전

Khi bịt miệng người khác thì chỉ có kẻ cướp hoặc hiếp dâm. Bịt miệng người khác, để mình khỏi bị lộ. Nghĩa là để bảo vệ chính mình.

Vậy lần này Nguyễn Phú Trọng đã nói đúng, nói thật. "Cần luật an nịnh mạng để bảo vệ chế độ."

Ngoài hình ảnh thật phong phú mà nhờ internet chúng ta đã có, đã biết. Bây giờ, chúng ta có thêm một nhân chính quan trọng chính thức công nhận rằng, bịt miệng dân để bảo vệ chế độ.

Vậy, một lần nữa Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, CHẾ ĐỘ LÀ MỘT BẦY CƯỚP CẦN PHẢI ĐƯỢC BẢO VỆ bằng cách BỊT MIỆNG DÂN.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

dạo này trên các mạng xã hội hay nhắc đến luật an ning mạng mà mình lại không biết cái gì nhỉ?

·

Từ từ sẽ hiểu. Nếu rảnh đọc hết các bài của anh, hy vọng sẽ hiểu. :)