How to delegate/undelegate your SP? Làm cách nào để cho mượn hoặc lấy lại SP.

4년 전

1.jpg

Ví dụ tôi muốn chuyển Steem Power cho lenancie (Ví dụ thôi nhé, lenancie đừng mơ nhé):

https://steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=nguoiviet&delegatee=lenancie&vesting_shares=102000.000100%20VESTS

Delegator=nguoiviet (người gởi)
Delegatee=lenancie (người nhận)
Shares=102000.000100 (số lượng)

  • Dĩ nhiên là quý vị phải thay đổi tên quý vị và người nhận v.v…

Lưu ý:
102000.000100vests tương đương với 50 SP. hoặc có thể chuyển bằng SP, nếu chuyển bằng SP thì thay chữ vests bằng SP. Ví dụ chuyển 50SP
https://steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=nguoiviet&delegatee=lenancie&vesting_shares=50%20SP

Sau đó nhấn Enter rồi nhấn Continue rồi sign in.

paragraph-separator-44.jpg

Undelegate Steem Power. Lấy Steem Power lại từ người mình cho mượn

Ví dụ tôi muốn lấy lại Steem Power của lenancie:

https://steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=nguoiviet&delegatee=lenancie&vesting_shares=0.000000%20VESTS

delegator=nguoiviet
delegatee=lenancie

Lưu ý;
Share vẫn giữ nguyên 0.00000 nhé
khi lấy lại SP sẽ mất khoảng 7 ngày.

Có một bài viết tương tự của @hien-tran, nhưng chi tiết hơn
https://steemit.com/steemitvietnam/@hien-tran/ban-muon-uy-quyen-hoac-huy-uy-quyen-steem-power-sp-cho-1-nguoi-khac

Cảm ơn bạn dolphinscute đã gợi ý.

paragraph-separator-44.jpg
DQmWpisRXDF56mV3DgzzPUxb3R2ozseR48YVr2YKtwtrBcV.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

theo mình nên chuyển SP cho nhanh, VEST tính toán lại mệt. @hien-tran đã có bài viết rất chi tiết https://steemit.com/steemitvietnam/@hien-tran/ban-muon-uy-quyen-hoac-huy-uy-quyen-steem-power-sp-cho-1-nguoi-khac

Ồ hay đấy! Thấy có icon "haha" là biết sự chẳng lành rồi. Cảm ơn @quynhngan253 đã thông báo ngầm giúp chị

·

😆😆😆 Sự chẳng lành chứ. Lol =)))

·
·

Thật cũng chưa chắc đã nhận nhé @nguoiviet. Anh đã có lòng nhưng em chưa có "dạ". Chưa kể còn chưa tính tiền bản quyền lấy tên người khác bỏ vào bài viết @@

·
·
·

hahahahahah

Lần đầu tiên mình nhận delegation của Steemboard thì phải. Tưởng được cho, mừng rơi nước mắt

·

hahahahahaah....

1 VEST bằng bao nhiêu SP thế anh?

·

1SP = khoảng chừng 2000vests