ZLOĆUDNI TUMORI KOŽE

2년 전

Rak kože je najčešća maligna bolest. Godišnje se u svijetu dijagnosticira oko milijun novih bolesnika s rakom kože.

Tumore kože možemo podijeliti na dvije osnovne skupine:

  • melanomske

  • nemelanomske

Od nemelanomskih tumora najčešći su bazocelularni koji se javlja u 75-90% slučajeva te planocelularni. Melanom je najrjeđi, ali i najmaligniji tumor kože.


source: Pixabay


ETIOLOGIJA

Od raka kože češće obolijevaju osobe svijetle puti, svijetlih očiju i svjetle kose. Kao najvažniji predisponirajući faktor potrebno je istaknuti izloženost UV zračenju.

Važnu ulogu u etiologiji imaju i genetski čimbenici poput albinizma, xeroderme pigmentosum te bazocelularnog naevus sindroma.

Bazocelularni i planocelularni rak kože češće se javljaju na otkrivenim dijelovima tijela (lice, usnevjeđe) zatim na rukama, dorzumu šala i to pogotovo u osoba koje su svojim zanimanjem vezani uz dugotrajne boravke na suncu. (zemljoradnici, mornarni, ribari, građevinski radnici)


BAZOCELULARNI KARCINOM


source:Wikimedia Commons

Bazocelularni karcinom najčešći je tumor kože koji se javlja u oko 75% svih kožnih tumora. Javlja se na dijelovima kože izloženim suncu i to najčešće na licu.

Raste sporo, godinama. Obično se prvo pojavi sitan nodul s teleangiektazijama, a usporedno s njegovim rastom javljaju se ulceracije i krvarenje, a promjena dobiva zavrnute sjajne rubove. Adekvatna kirurška ekscizija dovoljan je terapijski tretman.

Bazocelularni karcinom metastazira svega u oko 0.5% slučajeva i to najčešće u regionalne limfne čvorove, a hematogeno se može proširiti u pluća i kosti. Lokalnim širenjem može erodirati velike krvne žile i uzrokovati smrtonosna krvarenja.


PLANOCELULARNI KARCINOM


source:Wikimedia Commons

Planocelularni karcinom kože javlja se u 10-20% bolesnika s tumorima kože.
Također nastaje na dijelovima izloženim suncu te se češće može naći i na prijelazima kože u sluznicu (donja usna).

Najčešće je riječ o tvorbi koja s vremenom može ulcerirati i dobiti kruste. Metastaze u regionalne limfne čvorove mogu se naći u oko 1% bolesnika dok je hematogeni rasap moguć u jetri, kostima i plućima.

Prognoza bolesnika s planocelularnim karcinomom je dobra osim kod diemiranih oblika.


LIJEČENJE

Liječenje tumora kože može se provoditi:

  • kirurškim zahvatom

  • radioterapijom

source: Pixabay

Za svakog pojedinog bolesnika ovisno o anatomskom položaju i veličini tumora, agresivnosti tumora, patohistološkoj dijagnozi, doi i općem stanju potrebno je izabrati način koji će postići najbolje rezultate uz održavanje funkcije i zadovoljavajuće kozmetske efekte.

Kirurško odrastnjene do u zdravoj je terapija izbora. Operativnim zahvatom u većine bolesnika postiže se izlječenje uz održavanje funkcije i estetskog izgleda. Ukoliko rubovi preparata nakon odstranjenja nisu slobodni od tumora, potrebno je učiniti reeksciziju.

Radioterapija predstavlja drugi način liječenja. Prije provođenja terapije zračenjem potrebno je imati patohistološku potvrdu bolesti. Zračenje je pogodno u slučajevima kad nije moguće učiniti radikalnu operaciju jer bi nakon nje zaostali veliki funkcionalno-kozmetski defekti. Isto tako indikacija za zračenje je nemogućnost provođenja reekscizije.


REFERENCE

  1. Robbins, Stanley; Kumar, Vinay; Abbas, Abul; Fausto, Nelson -Robbins Basic Pathology 8th ed. 2007

  2. "Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015". Lancet.

U IDUĆEM POSTU RIJEČ ĆE BITI O MELANOMU- STAY TUNED

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hvala za dobar članak!

·

Hvala tebi na odlicnoj promociji zdravlja i znanja :)

Congratulations @doctorcro! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @doctorcro! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!