နင္မသိတဲ့အခ်စ္

3년 전

ေရးဆို ေဝလ
ေ႐ွ႕ဆက္တိုးဖို႔ တို႔ႏွစ္ေယာက္ဘဝကျဖစ္မွမျဖစ္ပဲကြယ္ ခိုးလြမ္းရတဲ့ ခံစားမႈတစ္ခုက ေအာင့္သက္သက္ပါကြယ္ မဆံုႏိုင္မွန္း ငါသိထားလည္း တားျမစ္ထားတဲ့ ပန္းသီးတစ္လံုး အား ခူးစားလိုက္ခ်င္တယ္ မင္းနႈတ္ခမ္းဖ်ားက တစ္ျခားတစ္ေယာက္ပါးအတြက္ အျမဲတမ္း အသင့္ျဖစ္ေနတယ္ နာက်င္စြာနဲ႔ ေႂကြတုန္းပဲ....
နင္မသိခဲ့ဘူး... စိတ္ကူးေတြနဲ႔ငါ ေနတိုင္း႐ူးးး ျမင္ေတြ႔ေနသည့္တိုင္ မပိုင္ေတာ့ဘူး နီးနီးေလး႐ွိလ်က္နဲ႔ ေဝးႀကီးလို႔ မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူး.... ရင္ဘက္မွာနင့္နာမည္ေလးတခု အသည္းပံုျမႇားစိုက္ထားတယ္ ပံုေလးတစ္ခု အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ အျမဲတမ္းအတြက္ ေရးထားတာနင္မသိဘူး
မင္းႏွလံုးသားနဲ႔ အနီးနားတဝိႈက္ေတာ့ အျမဲတမ္း႐ွိခ်င္တယ္ ေတာင္းခဲ့ဖူးသမ်ွ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားအနက္ ဒီတစ္ခုေတာ့ ျပည့္ခ်င္တယ္ ျမင္ေနယံုေလး ငါေက်နပ္တယ္ တားျမစ္ထားတဲ့ က်င္ဝတ္တစ္ခုေၾကာင့္ နီးလ်က္ေဝးေစတယ္ ခိုးလြမ္းရတဲ့ ခံစားမႈတစ္ခုက ေအာင့္သက္သက္ပါကြယ္ ဒါဘာေၾကာင့္လဲ ဒါဘာေၾကာင့္လည္းးး....
နင္မသိခဲ့ဘူး... စိတ္ကူးေတြနဲ႔ငါ ေနတိုင္း႐ူးးး ျမင္ေတြ႔ေနသည့္တိုင္ မပိုင္ေတာ့ဘူး နီးနီးေလး႐ွိလ်က္နဲ႔ ေဝးႀကီးလို႔ မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူး.... ရင္ဘက္မွာနင့္နာမည္ေလးတခု အသည္းပံုျမႇားစိုက္ထားတယ္ ပံုေလးတစ္ခု အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ အျမဲတမ္းအတြက္ ေရးထားတာနင္မသိဘူး

နင္မသိခဲ့ဘူး... စိတ္ကူးေတြနဲ႔ငါ ေနတိုင္း႐ူးးး ျမင္ေတြ႔ေနသည့္တိုင္ မပိုင္ေတာ့ဘူး နီးနီးေလး႐ွိလ်က္နဲ႔ ေဝးႀကီးလို႔ မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူး.... ရင္ဘက္မွာနင့္နာမည္ေလးတခု အသည္းပံုျမႇားစိုက္ထားတယ္ ပံုေလးတစ္ခု အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ အျမဲတမ္းအတြက္ ေရးထားတာနင္မသိဘူး
စိတ္ကူးေတြနဲ႔ငါ ေနတိုင္း႐ူးးး ျမင္ေတြ႔ေနသည့္တိုင္ မပိုင္ေတာ့ဘူး နီးနီးေလး႐ွိလ်က္နဲ႔ ေဝးႀကီးလို႔ မဆံုႏိုင္ေတာ့ဘူး.... ရင္ဘက္မွာနင့္နာမည္ေလးတခု အသည္းပံုျမႇားစိုက္ထားတယ္ ပံုေလးတစ္ခု အမွတ္တရအျဖစ္နဲ႔ အျမဲတမ္းအတြက္ ေရးထားတာနင္မသိဘူး
#@zappl

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT